Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG   14 травня 2014 року о 17.00 в Будинку вчених відбулася відкрита лекція професора , доктора наук з державного управління, Заслуженого працівника освіти України, професора кафедри державного управління та місццевого самоврядування Петра Івановича Надолішнього на тему: "Державне управління на перехресті тисячоліть".
   Захід проводився в межах Фестивалю науки, що ініційований кафедрою державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України з нагоди Дня науки, який Україна відзначатиме 17 травня, з метою - проінформувати наукове співтовариство, органи влади, громадськість, засоби масової інформації про становлення в Україні державного управління як галузі наукового знання і освітньої галузі. Розповісти про їх значення для розбудови сучасної системи управління суспільним розвитком у контексті глобальних процесів, що відбуваються на світовій арені на межі другого і третього тисячоліть.
   В лекції увагу було акцентовано на науковому поясненню причин усе ще низької спроможності інституту державного управління вирішувати назрілі проблеми життєдіяльності суспільства, обумовлені сукупністю внутрішніх і завнішніх чинників. Йшла мова про теоретико-методологічні засади і політичні передумови розбудови державовладного і управлінського механізму, спроможного адекватно реагувати на сучасні виклики і потреби розвитку суспільства; про актуальність забезпечення належного наукового рівня діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, налагодження тісної співпраці наукових колективів і управлінців практиків; про необхідність використання у процесі політичної та адміністративної реформ світового досвіду, врахування національних традицій і уроків історії, специфіки конкретних територій тощо.
   У проведенні публічної лекції участь взяли: Білинська Марина Миколаївна, д.держ.упр., професор, віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України; Кравченко Богдан Олександрович, доктор філософії, генеральний директор Університету Центральної Азії (м. Бішкек, Киргизька Республіка); Романов Юрій Сергійович - старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук, проректор из наукової роботи Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова; Попков Василь Васильович, доктор філософських наук, завідувач кафедри політології Інституту соціальних наук Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова; Долженков Олег Олександрович, професор, доктор політичних наук, завідувач кафедри державного управління освітою Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського; Павлов Олександр Іванович професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки промисловості Одеської національної академії харчових технологій; Мурзановський Геннадій Модестович, депутат Одеської міської ради; Осіпова Ніна Германівна, секретар ОСОН КМ Південно-Західного масиву м. Одеса; Томашевський Володимир Володимирович, голова Одеської міської асоціації органів самоорганізації населення; представники органів публічної влади, громадських організацій, науковці ОРІДУ НАДУ при Президентові України, інших вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ Одеського регіону.Фотогалерея додається.


Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©