Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   12-16 травня в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на базі кафедри державного управління і місцевого самоврядування пройде фестиваль до Дня науки.
   В рамках фестивалю 15 травня відбудеться V Міжнародна наукова інтернет-конференція аспірантів та докторантів з державного управління: "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"
   Метою Інтернет-конференції є обговорення проблем розвитку публічного управління в Україні та світі.
   До участі у Інтернет-конференції запрошуються аспіранти, докторанти, науковці, викладачі, практичні фахівці та всі зацікавлені особи.
   Робочі мови Інтернет-конференції - українська, російська та англійська.
   На Інтернет-конференції передбачається робота за такими секціями:
   Секція № 1 Теорія та історія державного управління;
   Секція № 2 Механізми державного управління;
   Секція № 3 Державна служба;
   Секція № 4 Місцеве самоврядування.
    Матеріали Інтернет-конференції будуть видані у електронному збірнику тез доповідей V Міжнародної наукової Інтернет-конференції аспірантів та докторантів з державного управління "Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи", який буде розміщений на сайті ОРІДУ НАДУ при Президентові України