Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG   З метою створення умов для спілкування випускників, слухачів, студентів і викладачів ОРІДУ НАДУ при Президентові України та забезпечення інформаційного обміну серед випускників, в грудні 2011 року випускниками нашого інституту - заступником директора - начальником Управління підвищення кваліфікації кадрів Давтяном Степаном Гургеновичем (1999 рік випуску), деканом факультету державного управління Поповим Миколою Петровичем (2003 рік випуску), деканом факультету менеджменту Вороновим Олександром Ігоревичем (2010 рік випуску) було проведено організаційні збори, а в квітні 2012 року в Головному управлінні юстиції в Одеській області зареєстровано громадську організацію "Нова еліта нації" - асоціацію випускників програм з державного управління, менеджменту та керівників проектів" (далі по тексту - Асоціація).
   На загальних зборах було вирішено, а в Статуті Асоціації закріплено, що основними завданнями діяльності Асоціації буде:
   - задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів та сприяння створенню умов для освітнього, наукового, культурного і професійного спілкування випускників програм з державного управління, менеджменту та керівників проектів;
   - сприяння професійному зростанню випускників програм з державного управління, менеджменту та керівників проектів, створенню умов для більш повної їх самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній та інших видах діяльності;
   - сприяння зростанню престижу Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, як одного з провідних навчальних закладів з підготовки висококваліфікованих фахівців в сфері публічного управління;
   - збереження та примноження вічних духовних цінностей, що мають стати орієнтиром для забезпечення наступності у традиціях майбутніх поколінь випускників програм з державного управління, менеджменту та керівників проектів;
   - сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовці фахівців, зміцненню зв'язків і відносин ОРІДУ НАДУ при Президентові України з іншими навчальними закладами України та іноземних держав;
   - налагодження зв'язків та відносин Асоціації з підприємствами, об'єднаннями громадян, міжнародними організаціями України та іноземних держав;
   - сприяння вирішенню соціальних, культурних, освітніх, наукових та управлінських проблем членів Асоціації.
   Членство в Асоціації може бути індивідуальним та колективним.
   Індивідуальним членом Асоціації має право бути особа, яка досягла 16-річного віку, визнає мету, завдання та Статут Асоціації, сприяє їх реалізації та виконанню, а також бере участь в діяльності Асоціації та сплачує членські внески.
   Колективним членом Асоціації може бути трудовий колектив будь-якої організації, установи чи підприємства, який добровільно виявив бажання стати членом Асоціації, визнає мету, завдання та Статут Асоціації, бере участь в діяльності Асоціації та сплачує членські внески.
   Прийом в члени Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Правління Асоціації. Прийом колективного члена здійснюється на підставі письмової заяви, відповідного рішення вищого керівного органу підприємства, установи чи організації Правлінням Асоціації. Юридична особа має подати копію свого статуту чи положення.
   Відповідно до положень Статуту для того, щоб стати індивідуальним членом Асоціації необхідно в кімнаті № 109 на першому поверсі інституту (вул.Генуезька, буд.22) особисто подати заяву, анкету, дві фотографії розміром 3х4 см та сплатити членські внески. Рішення про прийняття в члени Асоціації приймається Правлінням Асоціації протягом 30 календарних днів. Прийнятому індивідуальному члену Асоціації видається посвідчення члена Асоціації, встановленого Правлінням Асоціації зразка.
   Правління громадської організації "Нова еліта нації" інформує Вас про те, що Асоціація створила сайт: www.gonen.od.ua та буде вдячна, якщо Ви приймете рішення про вступ до Асоціації, зареєструєтесь на форумі сайту, надасте пропозиції щодо його наповнення та пропозиції щодо плану роботи на 2014 рік. Пропозиції щодо подальшої діяльності Асоціації можна також надіслати на електронну адресу: gonen@ukr.net.
   Консультацію можна отримати за тел. (048) 729-76-75 або 729-76-77.
   Члени правління бажають всім випускникам 2014 року міцного здоров'я, щастя, успіхів в майбутньому, реалізації всіх мрій!

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©