Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG   13 лютого 2014 року в рамках державної атестації випускників 2014 року факультету державного управління відбувся публічний захист магістерських робіт слухачів спеціальності "Державне управління" (спеціалізація "Інформатизація державного управління").
   Державну екзаменаційну комісію (ДЕК) очолила Котвицька Людмила Едуардівна - начальник Головного управління статистики в Одеській області. До складу комісії входили: заступник голови комісії - Ахламов А. Г., , д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної та фінансової політики, перший заступник директора Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; члени комісії - Миколайчук М. М. , д.держ.упр., доцент, професор кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та Молодожен Ю. Б. - д.держ.упр., доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; екзаменатори - Овчар О. М., к.психол.н., доцент, доцент кафедри європейської інтеграції Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та Пігарєв Ю.Б., к.ф-м.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; секретар комісії - Вербецька Є. В., методист кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
    Усі випускники спеціалізації "Інформатизація державного управління" успішно захистили магістерські роботи. Чотири слухача спеціалізації - Дубенець Світлана Миколаївна (керівник к.п.н., Куспляк І. С.), Дудар Анатолій Андрійович (керівник к.п.н., Куспляк І. С.), Криховецький Вадим Яремович (керівник к.ф.-м..н., Пігарєв Ю. Б.), та Радзівілов Григорій Данилович (керівник к.ф.-м..н., Пігарєв Ю. Б.) за проведено магістерське дослідження отримали оцінку "відмінно".Фотогалерея додається.


Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©