Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG   11 січня 2014 року відбувся семінар для аспірантів третього року навчання кафедри європейської інтеграції. На семінарі були представлені результати дисертаційних досліджень наступних аспірантів:
   1. Маленко Ганни Юріївни - "Державне управління екологічною безпекою в контексті європейської інтеграції", науковий керівник - к.політ.н., доцент Кривоцюк П.С.
   2. Яковенко Катерини Володимирівни - "Імплементація європейського досвіду державної підтримки розвитку "зеленої" економіки в Україні", науковий керівник - д.е.н., професор Харічков С.К.;
   В семінарі взяли участь представники професорсько-викладацького складу кафедри європейської інтеграції, аспіранти першого, другого і третього року навчання.
   Семінар організовано з метою обговорення результатів дисертаційних досліджень аспірантів та надання їм методичної, організаційної та практичної допомоги під час підготовки дисертації до публічного захисту.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©