Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи


Одеський центр інновацій
в електроному урядуванні

Вступ до магістратуриНавчально-методична діяльність


ФАКУЛЬТЕТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність “Публічне управління та адміністрування”

1.Технології інформаційного суспільства (розробник: Ю.Б. Пігарєв, к.ф.-м-н., доцент).

Спеціалізація “Електронне урядування”

1.Концептуальні засади електронного урядування (розробник: І.С.Куспляк, к.політ.н., доцент);
2.ІТ-архітектура системи е-урядування (розробник: Ю.Б. Пігарєв, к.ф.-м-н., доцент);
3.Реінжинірінг адміністративних процесів в органах публічного управління (розробник: Ю.Б. Пігарєв, к.т.н., доцент);
4.Електронні послуги (розробник: І.С.Куспляк, к.політ.н., доцент);
5.Доступ до публічної інформації (розробник: Ю.Б. Пігарєв, к.ф.-м-н., доцент);
6.Захист інформації в системі е-урядування (розробник: І.О.Макарова, к.т.н., доцент);
7.Електронна взаємодія органів публічного управління (розробник: І.С.Куспляк, к.політ.н., доцент);
8.Технології розвитку е-урядування та е-демократії (розробник: Ю.Б. Пігарєв, к.ф.-м-н., доцент);
9.Інформаційний менеджмент (розробник: І.О.Макарова, к.т.н., доцент);
10.Е-урядування на регіональному та місцевому рівні (розробник: І.О.Макарова, к.т.н., доцент).

Спеціальність “Державне управління”

1.Інформаційна політика в Україні. Сучасні інформаційні технології та системи в державному управлінні (розробник: Ю.Б. Пігарєв, к.ф.-м-н., доцент);
2.2.Електронний документообіг (розробник: Ю.Б. Пігарєв, к.ф.-м-н., доцент).

Спеціалізація “Інформатизація державного управління”

1.Електронне управління на регіональному та місцевому рівні (розробник: І.С.Куспляк, к.політ.н., доцент);
2.Телекомунікаційна інфраструктура на регіональному рівні (розробник: І.О.Макарова, к.т.н., доцент);
3.Організаційно-правові засади електронного управління органів публічної влади (розробник: Ю.Б. Пігарєв, к.ф.-м-н., доцент);
4.Електронна взаємодія органів публічного управління (розробник: І.С.Куспляк, к.політ.н., доцент);
5.Адміністративні послуги в електронному вигляді (розробник: І.С.Куспляк, к.політ.н., доцент).

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Програма підготовки бакалаврів

1.Інформаційні системи та технології (розробник: І.О.Макарова, к.т.н., доцент);
2.Економічна інформатика (розробник І.О.Макарова, к.т.н., к.т.н., доцент,);
3.Економетрія (розробник: І.О.Макарова, к.т.н., доцент);
4.Електронна комерція (розробник: І.О.Макарова, к.т.н., доцент);
5.Інформаційні системи і технології в управлінні організацією (розробник: І.О.Макарова, к.т.н., доцент);
6.Математика для менеджерів (розробник І.О.Макарова, к.т.н., доцент: Н.В. Крапива, к.т.н., доцент,).

Програма підготовки магістрів

1.Інформаційні системи і технології в управлінні організацією (розробник: І.О.Макарова, к.т.н., доцент).