Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управ. нац. безпекою

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНавчально-методична діяльність
Підготовка за професійним спрямуванням «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування» дозволяє отримати слухачу глибокіПідготовка за професійним спрямуванням «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування» дозволяє отримати слухачу глибокі теоретичні знання та практичні навички професійної діяльності в сфері європейської інтеграції. Передумовою прийняття слухача для проходження спеціалізації є наявність його відповідної мотивації. Вона повинна бути обумовлена прагненням щодо активної участі в заходах з підготовки України до інтеграції в Європейський Союз, і в першу чергу розробки і реалізації регіональної політики з розвитку на європейських засадах.

Результати успішної діяльності кафедри на протязі багатьох років свідчать, що слухачі програми мають певну перевагу на ринку праці, яка забезпечується практикою міждисциплінарних європейських досліджень, що розширює навички, розвиває здатність до дій у багатокультурному середовищі Європи.

Залучення слухачів до підготовки проектів європейського спрямування, участь у налагодження співробітництва органів влади з фондами ЄС дозволяє слухачам кафедри отримати практичні навички з підготовки цільових програм місцевого розвитку за вимогами європейських партнерів теоретичні знання та практичні навички професійної діяльності в сфері європейської інтеграції. Передумовою прийняття слухача для проходження спеціалізації є наявність його відповідної мотивації. Вона повинна бути обумовлена прагненням щодо активної участі в заходах з підготовки України до інтеграції в Європейський Союз, і в першу чергу розробки і реалізації регіональної політики з розвитку на європейських засадах.

Результати успішної діяльності кафедри на протязі багатьох років свідчать, що слухачі програми мають певну перевагу на ринку праці, яка забезпечується практикою міждисциплінарних європейських досліджень, що розширює навички, розвиває здатність до дій у багатокультурному середовищі Європи.
Залучення слухачів до підготовки проектів європейського спрямування, участь у налагодження співробітництва органів влади з фондами ЄС дозволяє слухачам кафедри отримати практичні навички з підготовки цільових програм місцевого розвитку за вимогами європейськи

Методичні праці викладачів кафедри


  • Міжнародна та європейська безпека, механізми забезпечення національної безпеки України (навчальний посібник для студентів та слухачів усіх форм навчання) / О.А. Остапенко, І.Ф. Усатюк, П.С.Кривоцюк - Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2017. - 594 с.
  • Міжнародні економічні відносини : Начальний посібник. / В. Кривцова, В. Комаровський, В.Яценко. - Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2017. - 207 с.
  • Європейська інтеграція України [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до тематичного короткотермінового семінару за заочно-дистанційною формою підвищення кваліфікації / уклад. : В. М. Кривцова, О. М. Кривцова, Н. І. Кадук, Н. М. Колісніченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 100 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B9q6YWX3K5wrc2FrWEszdVRNQjQ
  • Європейської інтеграція України: проблеми та перспективи. Навчальний посібник для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / уклад. : В. М. Кривцова, О. М. Кривцова, Н. І. Кадук. - Суми, 2015. – 76 с.