Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Науково-педагогічні працівники


  Безверхнюк Тетяна Миколаївна

  Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
  Вчене звання: професор
  Посада:  завідувач кафедри
  Модулі та дисципліни:  Менеджмент проектів; Проектування стратегічних комунікацій
  Сфера наукових інтересів:  Конкурентоспроможність регіонів, інвестиційний потенціал регіону, управління якістю, регіональне управління, системи ресурсного забезпечення, стратегічні комунікації, управління проектами в туризмі
  Громадська діяльність:   член Вченої ради, науково-методичної ради, науково-експертної ради, спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 ОРІДУ НАДУ при Президентові України та спеціалізованої вченої ради К 20.052.07 ІФНТУНГ
  E-mail:  tatiana.bezverkhniuk@gmail.com
  Тел. роб.:  70-59-768

  Левін Михайло Григорович

  Науковий ступінь: доктор технічних наук
  Вчене звання: професор
  Посада: професор кафедри, куратор спеціалізації «Бізнес-аналітика»
  Модулі та дисципліни:   Прикладний системний аналіз; Методологія бізнес-аналізу; Моделювання і реінжинірінг бізнес-процесів; Управління якістю.
  Сфера наукових інтересів: Моделювання та управління якістю бізнес-процесів; CALS-технології та корпоративні інформаційні системи (КІС); теорія організації, системний аналіз та підтримка прийняття управлінських рішень
  Громадська діяльність:  член науково-методичної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України
  E-mail:  mglevin2016@gmail.com

  Вишневська Віолета Михайлівна

  Науковий ступінь: кандидат технічних наук
  Вчене звання: доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Комерційний аналіз і маркетинг проектів; Стратегія комунікативної поведінки
  Сфера наукових інтересів: Інтелектуальні системи управління; Штучні нейронні мережі; Нечітке моделювання; Системи підтримки прийняття рішень, нейротехнології в територіальному маркетинзі
  E-mail:  viola@meta.ua

Має більше 30 наукових статей та науково-методичних праць.

  Боровик Інна Станіславівна

  Посада:  старший викладач кафедри
  Модулі та дисципліни:  Інвестиційний аналіз і бізнес-планування; Проектування туристичного бізнесу; Проектування стратегічних комунікацій
  Сфера наукових інтересів: механізми стратегічних комунікацій, сучасні методи та інструменти стратегічних комунікацій, бізнес-планування діяльності підприємств
  E-mail:  nusyamarchenko@gmail.com

  Пєклун Катерина Вікторівна

  Посада:  старший викладач кафедри
  Навч. дисципліни: Теорія системи і системний аналіз, Методи і засоби експертизи проектів, Формування проектної команди

  Бабова Ірина Костянтинівна

  Науковий ступінь: доктор медичних наук
  Посада:  професор кафедри
  Модулі та дисципліни: Управління туристичними дестинаціями; Управління якістю в туризмі
  Сфера наукових інтересів: сталий розвиток туризму, управління туристичними дестинаціями, лікувально-оздоровчий та медичний туризм;медична та фізична реабілітація, санаторно-курортна справа, вивчення природних лікувальних ресурсів та преформованих фізичних чинників
  E-mail:  babovairina@gmail.com

Сумісники кафедри

  Ліпкан Володимир Анатолійович

  Науковий ступінь:  доктор юридичних наук
  Вчене звання: професор
  Посада:  професор кафедри
  Сфера наукових інтересів: стратегічні комунікації, міжнародна і національна безпека, інформаційна політика, глобальне лідерство
  Модулі та дисципліни: Основи стратегічних комунікацій; Інформаційна безпека
  Громадянська діяльність: Голова Інституту стратегічних комунікацій Глобальної організації союзницького лідерства, академічний радник Національної академії правових наук України
  E-mail:  academic@ukr.net

  Лоханова Наталія Олексіївна

  Науковий ступінь:  доктор економічних наук
  Вчене звання: професор
  Посада:  професор кафедри
  Сфера наукових інтересів: Управлінський і фінансовий облік, фінансова звітність, Міжнародні стандарти фінансової звітності, управління проектами, не фінансова звітність, облік і звітність в управлінні проектами
  Модулі та дисципліни:  Фінансовий аналіз і контролінг
  E-mail:  profnat08@gmail.com

  Васютинська Людмила Анатоліївна

  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Технологія прийняття управлінських рішень; Теорія фірм та оцінка бізнесу
  Сфера наукових інтересів: Технологія прийняття проектних рішень
  E-mail:  tereza.vaslud@gmail.com

  Кривогуз Геннадій Іванович

  Науковий ступінь: кандидат військових наук
  Вчене звання: доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Соціальна та екологічна безпека діяльності
  Сфера наукових інтересів: Управління матеріально-технічним забезпеченням діяльності організацій, соціальна та екологічна безпека діяльності організацій
  E-mail:  krivoguzgi@gmail.com

  Сенча Ірина Анатоліївна

  Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
  Вчене звання: доцент
  Посада: докторант, доцент кафедри, куратор спеціалізації «Управління проектами в туризмі»
  Модулі та дисципліни:  Технологія прийняття управлінських рішень; Економіко-математичні моделі і методи проектного менеджменту
  Сфера наукових інтересів: антикризове проектне управління
  E-mail:  sencha.irina2017@gmail.com

  Сивак Тетяна Володимирівна

  Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
  Посада:  докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, доцент кафедри проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
  Модулі та дисципліни:  Теорія комунікаційного менеджменту; Сучасні технології і формати стратегічних комунікацій; Публічна дипломатія; Управління проектами в публічній сфері
  Сфера наукових інтересів:  стратегічні комунікації, інформаційна політика, комунікаційна політика, інтерес в державному управління, публічні регіональні інтереси, управління проектами в публічній сфері.
  Громадська діяльність:  член Правління Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціація випускників програм з державного управління, менеджменту та керівників проектів»; член атестаційної комісії щодо атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

  E-mail:  syvaktetiana@gmail.com

  Яценко Олександр Володимирович

  Науковий ступінь: кандидат технічних наук
  Вчене звання: приват-професор
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Прийняття проектних рішень та системний аналіз; Інноваційні технології управління проектами
  Сфера наукових інтересів: Дизайн бізнес-конструкцій, методологія та технологія менеджменту.
  Громадська діяльність:  Директор центру розвитку підприємництва і малого бізнесу, засновник центру реалізації проектів, член управління тренерської асоціації України.

  E-mail:  ajax1950@i.ua

  Ковалевська Анастасія Володимирівна

  Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
  Посада:  старший викладач кафедри, провідний фахівець відділу комунікацій
  Модулі та дисципліни:  Інформаційна безпека
  Сфера наукових інтересів:  нейро-лінгвістичне програмування (НЛП), сугестивна лінгвістика, комунікативні аспекти впливу, профайлінг, гендерна лінгвістика та психологія, психолінгвістика, патопсихолінгвістика, теорія реклами, основи ефективної комунікації в державному управлінні та управлінні персоналом, інформаційні технології
  Громадська діяльність:  член атестаційної комісії щодо атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою ОРІДУ НАДУ при Президентові України

  E-mail:  ana.kovalevskaya@gmail.com

  Руда Ірина Віталіївна

  Посада:  старший викладач кафедри, аспірант
  Модулі та дисципліни: Інвестиційні інструменти управління проектами; Теорія фірм і оцінка бізнесу
  Сфера наукових інтересів: Проектно-орієнтоване управління, місцеве самоврядування, бізнес-планування, оцінка ефективності інвестицій
  Сертифікація: сертифікований проектний менеджер (Project Management Professional) Інституту проектного менеджменту (США)
  Наукові інтереси:  проектно-орієнтоване управління, проекти місцевого розвитку, місцеве самоврядування, самодостатність територіальної громади
  Громадська діяльність:  волонтер PMI Ukraine Chapter
  E-mail:  irinakhalus@gmail.com