Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Науково-педагогічні працівники


  Красностанова Наталія Едуардівна

  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  завідувач кафедри
  Модулі та дисципліни: Управління персоналом, Стратегічне управління, Фінансовий менеджмент
  Сфера наукових інтересів:  Планування бізнес-процесів, стратегічне управління сталим розвитком, механізми збалансованого управління інноваційним розвитком організації
  Громадська діяльність:  член Вченої, Науково-методичної та Науково-експертної рад ОРІДУ НАДУ при Президентові України
  E-mail:   n.e.krasnostanova@gmail.com

  Яроміч Світлана Анатоліївна

  Науковий ступінь кандидат економічних наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  професор кафедри
  Модулі та дисципліни: Менеджмент організацій, Маркет-менеджмент, Маркетинг, Самоменеджмент
  Сфера наукових інтересів:  маркетинг, менеджмент, організаційна культура, ділові переговори.
  Громадська діяльність:   -
  E-mail:   svitlana.yaromich@gmail.com

  Паламарчук Володимир Іванович

  Науковий ступінь кандидат військових наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  професор кафедри
  Модулі та дисципліни: Вступ до фаху, Комплексна безпека організацій, Системи управління економічною безпекою організацій
  Сфера наукових інтересів:  Механізми забезпечення економічної безпеки підприємства; критерії оцінки економічної безпеки організації; підходи в розвитку управлінської освіти та задоволення потреб регіону
  Громадська діяльність:   член Вченої та Науково-методичної ОРІДУ НАДУ при Президентові України
  E-mail:   pvioridu104@ukr.net

   Акименко Наталя Валентинівна

  Науковий ступінь  кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Економіка підприємства, Бюджетування, Стратегія бізнесу
  Сфера наукових інтересів: економіка підприємства, стратегії розвитку бізнесу.
  Громадська діяльність:   -
  E-mail: akimenko.n.v.oridu@gmail.com

  Бутенко Тетяна Василівна

  Науковий ступінь кандидат економічних наук
  Вчене звання: -
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Бізнес-адміністрування, Податкова система, Страхування, Організація бухгалтерського і управлінського обліку, Контроль і ревізія в організації, Податковий облік та звітність, Управління інноваціями.
  Сфера наукових інтересів:  податки та податкова політика, інноваційна діяльність, амортизаційна політика, податкове стимулювання інвестиційної діяльності, конкурентоспроможність національної економіки та системи оподаткування.
  Громадська діяльність:   -
  E-mail:  tatiynabutenko@gmail.com

  Величко Тетяна Григорівна

  Науковий ступінь кандидат економічних наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Менеджмент, Управління сталим розвитком, Моніторинг галузевих ринків, Фінансовий ринок та інвестування, Стратегічний аналіз, Управлінська діагностика
  Сфера наукових інтересів:  проблеми сучасного менеджменту, стратегічне управління сталим розвитком, механізми збалансованого управління інвестиційним розвитком організації, стратегічне управління інформаційною та фінансово-економічною безпекою підприємств.
  Громадська діяльність:   -
  E-mail:   tanvel59@gmail.com

  Воловник Валентина Євгенівна

  Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
  Вчене звання: доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Логістика, Теорія організації, Управління змінами, Управління проектами, Управління конкурентоспроможністю, Економіка і менеджмент військової промисловості, Антикризовий менеджмент, Адміністративний менеджмент, Організація підприємницької діяльності.
  Сфера наукових інтересів:  логістика, теорія і методика професійної освіти, теорія і методика управління освітою.
  Громадська діяльність:   -
  E-mail: -

  Журавель Олена Володимирівна

  Науковий ступінь кандидат економічних наук
  Вчене звання: -
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Фінансовий менеджмент, Інвестиційний менеджмент, Стратегічний аналіз, Управлінська діагностика, Бюджетування
  Сфера наукових інтересів: Фінансовий менеджмент організацій, Фінансове обґрунтування маркетингових програм підприємства, Підвищення вартості бізнесу
  Громадська діяльність:   -
  E-mail:  Е_zhuravel@i.ua

  Майданюк Сергій Ігорович

  Науковий ступінь кандидат економічних наук
  Вчене звання: -
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Бухгалтерський облік, Основи наукових досліджень, Методологія і організація наукових досліджень, Аудит
  Сфера наукових інтересів:  бухгалтерський облік, аудит.
  Громадська діяльність:   -
  E-mail:  smaidaniuk@gmail.com

  Мельниченко Олена Сергіївна

  Науковий ступінь кандидат наук з державного управління
  Вчене звання: доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Фінансовий ринок та інвестування
  Сфера наукових інтересів:  фінансові ринки та інвестування.
  Громадська діяльність:   -
  E-mail:  -

  Міхляєв Максим Олексійович

  Науковий ступінь кандидат економічних наук
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Системи захисту підприємства, Методи оцінки майна, Антикризовий менеджмент, Організаційна поведінка, Інформаційна безпека і корпоративні інформаційні системи
  Сфера наукових інтересів: Старт та розвиток малого бізнесу, інвестування, бізнес-планування, мотивація персоналу
  E-mail:  mihljaev_maksim@ukr.net

   Савенкова Світлана Володимирівна

  Науковий ступінь  -
  Вчене звання: -
  Посада:  -
  Модулі та дисципліни: -
  Сфера наукових інтересів: -
  Громадська діяльність:   -
  E-mail:  svetsaven@gmail.com

  Томашевська Марина Вячеславівна

  Науковий ступінь  -
  Вчене звання: -
  Посада:  старший викладач кафедри
  Модулі та дисципліни: Операційний менеджмент, Гроші та кредит, Фінанси підприємства, Контролінг, Комплексний аналіз
  Сфера наукових інтересів: ризик-менеджмент при проектуванні операційних систем, маркетингові технології в контролінгу, сучасний управлінський облік.
  Громадська діяльність:   -
  E-mail:  tomarine61@gmail.com