Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра української та іноземних мов

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиЕкспертна діяльність


  Колісніченко Н.М.

  Участь у проекті "Створення єдиного соціального, економічного та управлінського простору в модельних об'єднаних територіальних громадах Одеської області" (фонд "Відродження") - дослідження в межах обраних об'єднаних громад, у тому числі соціологічні, статистичні, економічні, демографічні, фінансові тощо; розробка ефективної моделі управління в обраних об'єднаних громадах на засадах доброго врядування та її впровадження;
  Колісніченко Н.М.

  Керівництво проектом "Створення об’єднаної територіальної громади в умовах поліетнічності на території Півдня Одеської області" (фонд "Відродження") - розробка моделі об’єднання громад в регіоні з полі етнічним складом населення; підтримка формування правової основи процесу об’єднання та функціонування полі етнічних територіальних громад; фахове обговорення питань добровільного об’єднання в умовах поліетнічності;
  Колісніченко Н.М.

  Участь у проекті "Куцурубська об’єднана громада як дієва демократична модель стратегічного розвитку" (фонд "Відродження") - розробка проекту Стратегії розвитку Куцурубської об’єднаної громади до 2026 р.