Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра української та іноземних мов

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНавчально-методична діяльність
Навчальні модулі

Факультет Публічного управління та адміністрування

Програма підготовки докторів філософії

1.«Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування»
2.«Методологічне забезпечення освітньої діяльності»
3.«Мистецтво комунікації та презентації наукових результатів іноземною мовою»

Методичні видання

1. «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська мова): конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». – Розробник: Н.М.Колісніченко. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 42 с.
2. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова): методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для студентів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». – Розробник Н.М.Колісніченко. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 64 с.
3. Методичні вказівки та рекомендаціі до вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» Розробник Яцун Є.М. - Одеса : ОРІДУ НАДУ,2018. c.73
4. ОК7. Іноземна мова в публічному управлінні (німецька мова): методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». – O: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2018. – С.68
5. Методичні вказівки з англійської мови «Functional Areas of Management» для студентів 1 та 2 курсу спеціальності «Менеджмент» денної та заочної форм навчання // Укладач Яцун Є. М.- Одесса : Електронне видання ОРІДУ НАДУ при Президентові України 2018 – 33 c
6. «Професійно-орієнтована іноземна мова (англійська)»: методичні вказівки та рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за напрямом підготовки 07 «Менеджмент», спеціальністю 073 «Менеджмент» - Розробник Яцун Є.М. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 20 с.
7. Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 28 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 281«Публічне управління та адміністрування». [Укладач: Н.М.Колісніченко]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 64 с.
8.Ділова українська мова. Методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 28 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 281 «Публічне управління та адміністрування» [Укладач: Г.Г. Стойкова]. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 28 с.
9.Іноземна мова в публічному управлінні: методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 28 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 281 «Публічне управління та адміністрування» [Укладач: Колісніченко Н.М.]. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018
10. Іноземна мова в публічному управлінні: методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» [Укладач: Колісніченко Н.М.]. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018
11. Іноземна мова в публічному управлінні: методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» [Укладач: Маєв А. П.]. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018
12.Іноземна мова в публічному управлінні: методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» [Укладач: Васильєва Г.В.]. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018
13.«The state structure». Методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Розробник Яцун Є.М.. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019.