Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи


Новини


15.03.2018

15 березня 2018 року доценти кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Л.І. Яковлева та Н.В. Сокур взяли участь у навчальному семінарі з підготовки проектів спільної операційної програми "Румунія-Україна 2014-2020".
19.12.17

Відбулась зустріч завідуючого кафедрою гуманітарних та соціально-політичних наук Попова С.А. та доцентів кафедри Корвецького О.Д. і Літвака А.І з директором Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Є.О. Григор’євим з питань залучення працівників департаменту, керівного складу та працівників закладів охорони здоров’я м. Одеси до навчання в ОРІДУ НАДУ. В процесі зустрічі була досягнена домовленість про розповсюдження в органах та закладах охорони здоров’я інформації про спеціалізацію «Публічне управління у сфері охорони здоров’я» і попередні умови прийому до інституту. Запланована участь Попова С.А. і Корвецького О.Д. у підсумковій колегії Департаменту та зборах медичних працівників, що мають освітній рівень «бакалавр», з метою безпосереднього доведення до керівників та працівників закладів охорони здоров’я інформації про вступ та навчання у інституті за спеціалізацією «Публічне управління у сфері охорони здоров’я».

14.12.17

14 грудня 2017року кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ провела науково-методичний семінар


13.12.17

Відбулася зустріч завідувача кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук професора Попова С.А. та доцента кафедри Корвецького О.Д. з директором Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної адміністрації В.О. Полясним з питань залучення робітників департаменту, керівного складу та працівників закладів охорони здоров’я області до навчання в ОРІДУ НАДУ. В процесі зустрічі була досягнена домовленість про розповсюдження в органах та закладах охорони здоров’я інформації про спеціалізацію «Публічне управління у сфері охорони здоров’я» та попередні умови прийому до інституту. Окремо обговорювалась можливість залучення до навчання в інституті за спеціалізацією «Публічне управління у сфері охорони здоров’я» працівників галузі, що мають освітній рівень «бакалавр».

17 листопада 2017 року

Професорсько-викладацький склад кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук взяв активну участь в Дні відкритих дверей ОРІДУ 17 листопада 2017 року. Кафедра зокрема знайомила абітурієнтів з формами й методами своєї діяльності – зустрічаючи школярів біля свого стенду з виставкою наукових і навчально-методичних праць викладачів, символікою кафедри. Викладачі кафедри на чолі з професором С.А. Поповим розповідали школярам про традиції та сьогодення своєї кафедри та інституту, залучаючи потенційних абітурієнтів до активного діалогу.

1 листопада 2017 року

Професором Н.М. Драгомирецькою проведено відкрите практичне заняття на тему "Інноваційне державно-громадське партнертсво" за методикою "Do it" з використанням сучасних інтерактивних форм навчання, інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, із застосуванням спеціально розробленого авторського навчального сайту в хмарах Google.

27 жовтня 2017 року

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук взяла активну участь в щорічній конференції ОРІДУ "РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД" 27 жовтня 2017 року. Викладачі кафедри виступили на засіданні секції № 3 «СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ» (головував на секції професор Попов С.А. – завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України).

12 жовтня 2017 року

Професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук, д.н.держ.упр., професор Драгомирецька Н.М. (як член робочої групи підкомісії 281 Публічне управління та адміністрування Науково-методичної ради МОН з розробки Стандартів вищої освіти доктора наук та паспортів спеціальності) прийняла участь в засіданні круглого столу на тему: «Обговорення Стандарту вищої освіти доктора філософії 281 Публічне управління та адміністрування та додатку до нього Паспорту спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування», який проводився підкомісією 281 Публічне управління та адміністрування Науково-методичної ради МОН за участю робочої групи з розробки Паспорту спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

27 вересня 2017 року кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук разом з усім інститутом урочисто відзначила ювілей професора Олексія Петровича Якубовського

Є люди, все життя яких освітлено особливим світлом. Світлом бездоганності й простоти, скромності й поваги до інших людей. Світлом працелюбства й наполегливості. Світлом високого професіоналізму й інтелігентності. Світлом мудрості й таланту. До таких людей з повною підставою можна віднести Олексія Петровича Якубовського, широко відомого вченого та досвідченого фахівця у сфері державного управління і освітянської роботи, який відзначає свій 80-річний ювілей.

28 квітня 2017 року

У п’ятницю на 1 та 2 парі відбулося відкрите заняття: практично-орієнтована інтелектуальна дискусія на засвоєння програми курсу «Політологія» з презентацією робіт студентів 4 курсу ф -ту менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» Захід проводився як підсумковий контроль (залік) у викладанні дисципліни «Політологія» (викладач – доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Л.М. Титаренко).

Архів новин