Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНавчально-методична діяльність


Іжа Микола Михайлович, доктор наук з державного управління, професор

2015

Державно-управлінські нововведення: теоретико-прикладні засади // Навч.-метод. посіб. / М. М. Іжа, С. А. Попов ; за заг. ред. М. М. Іжи. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 126 с.
Концептуальні засади реформування системи регіонального управління монографія / М.М.Іжа, З.В.Балабаєва, Т.А.Берегой, О.В.Голинська, Ю.В.Євстюніна, Н.М.Колісніченко, А.В.Луханіна, Е.В.Мамонтова, А.С. Попов, М.Г.Свірін, О.І.Чебан – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 212 с.

2016

Державно приватне партнерство в Україні: підручник / М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Н.В. Піроженко, С.А. Попов та ін..; За заг.ред. Т.І. Пахомової та А.С. Крупника. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 240 с.

Пахомова Тетяна Іванівна, доктор наук з державного управління, професор

2014

Пахомова Т.І. Державно-приватне партнерство в Україні: навчальний посібник/ М.М. Іжа, Н.В. Піроженко, Пахомова Т.І, Крупник А.С. та інш. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. 286 с.

2016

Державно приватне партнерство в Україні: підручник / М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Н.В.Піроженко, С.А. Попов та ін..; За заг.ред. Т.І. Пахомової та А.С. Крупника. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 240 с.

Балабаєва Зінаїда Василівна, доктор філософських наук, професор

2014

Балабаєва З.В. Ситуаційний аналіз: кейс – стаді [Електронний ресурс] : Навч.-метод. посібник щодо практичних занять з модулю «Основи аналізу державної політики» дисципліни «Державна політика: аналіз та механізми впровадження» для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності «Державне управління». – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 2,4 о.в.а.

Мамонтова Елла Вікторівна, доктор політичних наук, професор

2015

Мамонтова Е.В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності /Мамонтова Е.В./ [Електронний ресурс] : навч. посіб. для слухачів заочно-дистанційної форми навчання / Е. В. Мамонтова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 104 с. – 3,1 о.в.а.

Чебан Олександр Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент

2014

Приходченко Л., Піроженко Н., Попов С., Чебан О. Стратегічне планування: Навч. посібник / За заг. ред. Л.Приходченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 245 с. – 10,3 о.в.а.

2015

Стратегічне планування // Навч. посіб. / Л. Л. Приходченко, Н. В. Піроженко, С. А. Попов, О. І. Чебан ; за заг. ред. Л. Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 198 с. (10,2 о.в.а)

Матвєєнко Ірина Володимирівна, кандидат наук з державного управління

2017

І.В. Матвєєнко Представницька влада: Робочий зошит, тематичні плани і методичні вказівки: заочно-дистанційна форма навчання: Навчально-методичний комплекс змістовного модуля: «Представницька влада» /– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 38 с.
І.В. Матвєєнко Представницька влада: Програма, тематичні плани і методичні вказівки: денна, вечірня та заочна форми навчання: Навчально-методичний комплекс змістовного модуля: «Представницька влада» – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 54 с.
І.В. Матвєєнко Ораторське мистецтво в публічному управлінні: Робочий зошит, тематичні плани і методичні вказівки: заочно-дистанційна форма навчання: Навчально-методичний комплекс змістовного модуля: «Ораторське мистецтво в публічному управлінні» /– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 42 с.
І.В. Матвєєнко Регіональна економічна політика в Україні : Програма, тематичні плани і методичні вказівки: денна, вечірня та заочна форми навчання: Навчально-методичний комплекс змістовного модуля: «Регіональна економічна політика в Україні» [– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 52 с.
Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку / Н.М.Драгомирецька,Н.В.Піроженко, І.В.Матвєєнко: навч.посіб. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2017 - 290 с. (І.В. Матвєєнко (к.держ.упр.) – теми 9 (9.1), 14 (14.3, 14.4 ), 15).

Дисципліни, які викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
(магістратура / бакалавріат)

Cпівробітництво територіальних громад Бюджетна політика на місцевому рівні Демократія участі та комунікації
в місцевому самоврядуванні
Децентралізація влади та розвиток
місцевого самоврядування
Кадрова політика, правові та організаційні Місцевий економічний розвиток
Місцеві вибори та кадрове
забезпечення місцевого самоврядування
Організація надання послуг населенню Основи муніципального менеджменту
Порівняльна публічна політика Представницька влада Публічні послуги як основа діяльності публічної служби
Регламенти, процедури і рішення в органах місцевого самоврядування Світові моделі та стандарти місцевого самоврядування.
Адаптпція зарубіжного досвіду у вітчизняній практиці

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
(аспірантура)

Етика та світоглядні засади наукової діяльності Політичний аналіз та інформаційно-аналітична
складова публічного адміністрування
Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми
розвитку служби в органах публічної влади

Спеціальність «Менеджмент та бізнес-технології»
(бакалавріат)

Мистецтво ділового спілкування