Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНавчально-методична діяльністьІжа Микола Михайлович, доктор наук з державного управління, професорІжа М.М. Забезпечення конструктивного діалогу з громадою в органах місцевого самоврядування // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 3-4 листопада 2016 р. – Київ: НАДУ, 2016
Іжа М.М. Підзвітність депутатів місцевих рад перед територіальними громадами- шлях покращення взаємодії влади та громадськості/ Іжа М.М.// Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством: матеріали наук.-практ. конф. кафедри регіональної політики та публічного адміністрування. 28 квіт. 2016 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 9 – 12.
Іжа М.М. Розвиток Національної академії – один із стратегічних пріоритетів реформування публічного управління та адміністрування// Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика,міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар.участю.28 жов.2016р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.3-4.
Іжа М. М., Курносенко Л. В, Заболотний А. В. Державна служба України і Китаю: порівняльна характеристика двох систем / Вісник Національної академії державного управління при Президентові України № 2(81)/2016. Серія «Державне управління». – Київ : НАДУ при Президентові України. – С. 127-138.
Іжа М.М. Система регіонального управління: світовий досвід України : [Монографія] / М.М.Іжа. – Одеса : Друкарській дім, 2011. – 368 с.
Концептуальні засади реформування системи регіонального управління монографія / М.М.Іжа, З.В.Балабаєва, Т.А.Берегой, О.В.Голинська, Ю.В.Євстюніна, Н.М.Колісніченко, А.В.Луханіна, Е.В.Мамонтова, А.С. Попов, М.Г.Свірін, О.І.Чебан – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 212 с. Управління сталим регіональним розвитком на засадах демократичного врядування: теорія та практика: монографія / за заг. ред. М. М. Іжі. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012.
Лідерство в системі державної служби/ [Іжа М.М., Попов С.А., Давтян С.Г. та ін..];: навч.посіб.; за заг. ред. М.М. Іжі. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 132 с.
Іжа М.М., Семичастна О.Б. Механізми державного управління соціальним захистом: стан та функціональне вдосконалення : [монографія] / М.М. Іжа, О.Б. Семічастна. – Одеса: ВМВ, 2013. – 296 с.
Іжа М.М., Дроздова Н.Г., Піроженко Н.В., Тещук В.Й. Розвиток організаційно-правового механізму управління системою державних закупівель на конкурсних засадах : монографія / За заг. ред. М.М. Іжі. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 198 с.
Концептуальні засади реформування системи регіонального управління: монографія / М.М.Іжа, З.В.Балабаєва, Т.А.Берегой, О.В.Голинська, Ю.В.Євстюніна, Н.М.Колісніченко, А.В.Луханіна, Е.В.Мамонтова, А.С. Попов, М.Г.Свірін, О.І.Чебан – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 212 с. Концептуальні засади реформування системи регіонального управління: монографія / М.М. Іжа, З.В. Балабаєва, Т.А. Берегой та ін. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 212 с. (співавтор)
Модель стратегічного планування сталого розвитку економіки територій/ М. Іжа, В. Марущак // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ/ [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса, 2011. - Вип. 3 (47). - С. 3-7
Сучасні тенденції формування концепції сталого розвитку України у контексті демократичного врядування/ М. Іжа, Є. Львова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса, 2011. - Вип. 2 (46). - С. 3-6.
Територія як важливий елемент процесу державотворення / М. М. Іжа // Держава і право : зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки / [голов. редкол. Ю. С. Шемшученко]. - К., 2011. - Вип. 51. - С. 673-678.
Проміжні результати реалізації угод щодо регіонального розвитку / М. М. Іжа // Держава і право : зб. наук. пр. : Юридичні і політичні науки / [голова редкол. Ю. С. Шемшученко]. - К., 2012. - Вип. 56. - С. 563-568
Професійна підготовка лідерів для регіонального управління: освітньо-науковий аспект / М. М. Іжа // Лідерство в державному управлінні : зб. доп. щоріч. Рішельєв. академ. читань, 21-23 верес. 2011 р., м. Одеса / [голов. ред. В. В. Толкованов]. - Одеса, 2012. - С. 14-20
Напрямки забезпечення регіонального розвитку в Україні/ М. Іжа // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса, 2013. - Вип. 3 (55). - С. 3-6
Іжа Микола, Наталя Колісніченко.Діалог влади і суспільства у форматі комунікації задля розвитку: Сутність, основні характеристики та етапи реалізації. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса, 2015. - Вип. 3 (63). - С. 9-13
Іжа Микола, Маєв Андрій. Професійна підготовка державних службовців як фактор забезпечення безпеки та сталого розвитку держави. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса, 2016. - Вип. 4 (68). - С. 9-14
Державно приватне партнерство в Україні: підручник / М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Н.В. Піроженко, С.А. Попов та ін..; За заг.ред. Т.І. Пахомової та А.С. Крупника. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 240 с.

Пахомова Тетяна Іванівна, доктор наук з державного управління, професорПахомова Т.І. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади : [Посібник дистанційного курсу] / Т.І. Пахомова, В.І. Мельниченко, Н.Г. Плахотнюк.– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011.
Пахомова Т.І., Піроженко Н.М. Деpжавно-приватне партнерство як форма партнерства інтересів влади і бізнесу: [Дистанційний курс ]/ /Т. І. Пахомова, Н. М. Піроженко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – 158 с.
Пахомова Т.І. (у співавторстві) Кадрова політика і державна служба // Мультимедійний посібник дистанційного курсу. – Київ, НАДУ. – 2012 р.
Пахомова Т.І. Державна служба: підручник, т. ІІ/ за заг. ред.. О.Ю. Оболенського, С.М. Серьогіна-К.: НАДУ,2013. -С.432-448. ( гриф МОН).
Пахомова Т.І. Державне управління: підручник/ за заг. ред.. Ю.В. Ковбасюка. .П. Сурміна.-К.: НАДУ, 2013. –С. 220-258.
Пахомова Т.І. Державна служба: підручник/ за заг. ред.. Д.І. Дзвінчука, С.М.Серьогіна. –ДРІДУ НАДУ, 2013.–С.15-48.
Пахомова Т.І. Державне управління: підручник/ за заг. ред.. Д.І. Дзвінчука. –Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. –С.12-96.
Пахомова Т.І. Державно-приватне партнерство як форма взаємодії влади та бізнесу: конспект лекцій/ Пахомова Т.І., Піроженко Н.В. –К.: НАДУ, 2013, –56 с.
Пахомова Т.І. Державно-приватне партнерство в Україні: навчальний посібник/ М.М. Іжа, Н.В. Піроженко, Пахомова Т.І, Крупник А.С. та інш. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. 286 с.
Пахомова Т.І. Формування ДПП в системі професійного навчання державних служб овців/ Реформування професійного навчання державних службовців в Україні / кол. моногр.: за заг. ред. С.М. Серьогіна.-Д.: ДРІДУ НАДУ, 2014. –С. 69-194.
Пахомова Т.І. Деякі аспекти запровадження соціальних інновацій в систему державного управління / Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину: за загальною редакцією д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. –Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2014. –С. 19-22.
Пахомова Т.І. Управління людським капіталом в органах виконавчої влади в Україні /Координати управління: cб. наук праць–вип.4. -2013.-Івано-Франківськ. –С.7-11.
Пахомова Т.І., Костишин Д.Д. Геоінформаційна система як необхідна складова системи управління містом в контексті стійкого розвитку / Геоінформаційні технології у територіальному управлінні: матеріали наук.-практ. конф. 11-12 вересня 2014 р. -Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. -182 с. -С. 140-142.
Пахомова Т.І. Нормативно-правове забезпечення кадрової політики/ матеріали Y науково-практичної конференції «Правові аспекти публічного правління: теорія та практика», ДРІДУ НАДУ, 2014.-C.112-115.
Пахомова Т.І. Щодо використання соціальних інновацій в системі державного управління / Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукр. наук-практ. конф. за міжнар. участю. 31 жовтня 2014 р. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 456с. -С. 398-400.
Пахомова Тетяна. Щодо моделей реформування системи державної служби Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса, 2015. - Вип. 3 (63).Спецівипуск. - С. 137-142.
Пахомова Тетяна, Мурзіна Тетяна. Реформи системи місцевого самоврядування у контексті інноваційності. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса, 2016. - Вип. 4 (68). - С.128-133.
Державно приватне партнерство в Україні: підручник / М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Н.В. Піроженко, С.А. Попов та ін..; За заг.ред. Т.І. Пахомової та А.С. Крупника. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 240 с.

Балабаєва Зінаїда Василівна, доктор філософських наук, професор


Балабаєва З.В. Діалог держави і суспільства в умовах розвитку Інтернету як нової соціальної реальності //Теоретичні та прикладні питання державотворення: електр. наук. фах. вид. / Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016.- вип. 18.-131 с. (с.49-61).
Балабаєва З.В. Роль аналізу політики у реформуванні публічного управління в умовах децентралізації // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар.участю.28 жов.2016р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.11-12.
Зинаида Балабаева. Новая социальность и проблемы государственного управления //International Journal of New Economics and Social Sciences/- 2016.-№ 3.- с.337-344 (м. Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування) - Журнал включен в наукометричну базу Коперникус (The Journal is Listed and Indexed in Index Copernicus (66 points)).
Балабаєва З. В., Росколотько І. Л., Овчаренко С. В. та ін. Розвиток Південного регіону: соціально-управлінський аспект : [Монографія] : [Електронний ресурс]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – 228 с.
Балабаєва З.В. Влияние информационно-коммуникационніх технологий на реформирование системы публичного адміністрирования // Теоретичні та прикладні питання державотворення. - електор. видання. - 2012,- № 11
Балабаєва З.В. Ситуаційний аналіз: кейс – стаді [Електронний ресурс] : Навч.-метод. посібник щодо практичних занять з модулю «Основи аналізу державної політики» дисципліни «Державна політика: аналіз та механізми впровадження» для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності «Державне управління». – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014.
Концептуальні засади реформування системи регіонального управління: монографія / М.М. Іжа, З.В. Балабаєва, Т.А. Берегой та ін. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 212 с. (співавтор).
Балабаєва З.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення реформування системи регіонального розвитку // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 3
Балабаєва З.В. Регіональна політика: шляхи протидії глобальним ризикам // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 2
Балабаєва З.В. Діалог держави і групп інтересів: теорія і практика в умовах децентралізації // Актуальні проблеми державного управління. Зб. наук. праць ОРІДУ НАДУ, 2015 / [голов.ред.М.М.Іжа] - вип. 2(62), 2015, -С.3-8
Балабаєва Зінаїда, Пономарьов Віктор. Теорії місцевого самоврядування як джерело пошуку його майбутніх моделей. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса, 2016. - Вип. 1 (66). - С. 9-15.
Балабаєва З.В. Реформування місцевого самоврядування, територіальна організація влади та планування місцевого розвитку у контексті децентралізації // З.В. Балабаєва. Регіональна політика та регіональний розвиток в Україні: матеріали ІІІ веб-семінару для представників вищих навчальних закладів, органів публічної влади, громадських організацій (Одеса, 5 червня 2015 р.). – С. 21 - 23.
Балабаєва З.В. Роль груп інтересів в регіональному управлінні в умовах децентралізації / З.В. Балабаєва // Розвиток системи регіонального управління в умовах децентралізації: матеріали наук.-практ. конф. до 20-річчя ОРІДУ НАДУ при Президентові України та з нагоди 5-річчя кафедри регіональної політики та публічного адміністрування. 29 квіт. 2015 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 19 – 21.
Балабаева З.В. Национальные интересы: понятие и реализация в условиях глобализации // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції. Одеса, 24 грудня 2015/ За заг.ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016.- 316 с; с.16-20.
Балабаєва З.В. Ноополітика як новий фактор взаємодії держави та суспільства / З.В. Балабаєва // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством: матеріали наук.-практ. конф. кафедри регіональної політики та публічного адміністрування. 28 квіт. 2016 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 14 – 16.
Балабаєва З.В. Партнерство публічної влади, громадськості, засобів масової комунікації та приватного сектору у процесах регіонального розвитку / Ю.В. Євстюніна // Регіональна політика та регіональний розвиток в Україні: матеріали IV веб-семінару для представників вищих навчальних закладів, органів публічної влади,громадських організацій (Одеса, 7 червня 2016 р.).

Мамонтова Елла Вікторівна, доктор політичних наук, професорМамонтова Е.В. Державна регіональна політика: сучасний стан та реальні потреби //Матеріали ІV-го щорічного ВЕБ-семінару «Регіональна політика та регіональний розвиток в Україні» для представників вищих навчальних закладів, органів публічної влади, громадських організацій. ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 7 червня 2016 р. - С. 3-7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/news/2016/06/07/vebinarRPPA2016.pdfhttp://www.oridu.odessa.ua/news/2016/06/07/vebinarRPPA2016.pdf
Мамонтова Е.В. Діалог держави і суспільства як конструктивна форма політичної участі //Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством: матеріали наук. – практ. конф. 28 квітн 2016 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 35 – 39.
Мамонтова Е.В. Роль ЗМІ у процесах становлення демократичних суспільних комунікацій в умовах децентралізації // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук. – практ. конф. за між нар. участю 28 жовтня 2016 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 35.
Мамонтова Е.В. Роль СМИ в политической жизни общества информационного типа // Актуальні питання державно–правового розвитку сучасної України»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Незалежності України (23-25 червня 2016 р., м. Одеса). – К.: Каравела, 2016. – С. 95 – 99.
Мамонтова Е.В. Символічна атрибуція державного суверенітету як складова набуття незалежності України //Народний Рух України: місце в історії та політиці: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 25-річчю Незалежності України (25-26 травня 2016 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України; Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса: Астропринт, 2016. – С. 49 – 52.
Мамонтова Е.В. Державний протокол та церемоніал як символічний інструмент забезпечення процесу публічної комунікації: витоки, структура, нормативно-організаційні засади [Монографія] / Е.В. Мамонтова.– Одеса : Друкарській дім, 2011. – 480с.
Мамонтова Е.В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Е. В. Мамонтова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. Мамонтова Е.В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності /Мамонтова Е.В./ [Електронний ресурс] : навч. посіб. для слухачів заочно-дистанційної форми навчання / Е. В. Мамонтова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 104 с.
Мамонтова Е.В. Символічний капітал як складова регіональної іміджевої стратегії / Е.В. Мамонтова // Сучасні тенденції розвитку публічного управління: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю. 2 листопада 2012 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – С. 47-48.
Мамонтова Э.В. Ритуал памяти в структуре Государственного протокола и церемониала: история и современность / Э.В. Мамонтова // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе. Материалы международной научно-практической конференции. 29-30 сентября 2011 г. / Мин-во внутр. Дел РФ, Краснодар. Ун-т МВД России, Новорос. фил. Краснодар. ун-та МВД России; [под общ. Ред. канд. соц. наук В.А. Сосова]. – Краснодар: Издательский дом – Юг, 2012. – 616 с. – С. 515-520.
Мамонтова Е.В. Партнерство публічної влади, громадськості, засобів масової комунікації та приватного сектору у процесах регіонального розвитку: [Електронний ресурс] // Регіональна політика та регіональний розвиток в Україні: матеріали ІІ-го ВЕБ-семінару для представ. вищих навч. закл., орг. пуб. влади, громадск. організ. (м. Одеса, 22 травня 2014 року). – С. 75-79. – Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/news/golovna/Data/rez.pdf
Мамонтова Е. Роль новітніх форм суспільного діалогу у формуванні публічної політики // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4 (60). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. Мамонтова Е.В. Ідеологічна складова публічної політики у фокусі символічного виробництва / Е.В. Мамонтова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ: спецвипуск до 20-річчя ОРІДУ НАДУ при Президентові Україні / голов. ред. М.М. Іжа – Вип. 3(63). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 206-212.
Мамонтова Елла, Гавриш-Мусафір Анна. Муніципальна символіка як основа візуальної стратегії сучасного міста. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 3 (67). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 132 -134.

Нагорна Ірина Володимирівна, кандидат наук з державного управління, доцентНагорна І.В. Напрями розвитку територіальної громади в умовах децентралізації // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук. – практ. конф. за між нар. участю 28 жовтня 2016 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 39-40.
Нагорна І.В. Механізми формування сприятливого бізнес-середовища в Україні // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. – Херсон : Вид-во ПП «Олді-плюс», 2011. – С. 45 – 52.
Нагорна І.В. Функціональне представництво інтересів регіонів як умова легітимізації процесу прийняття рішень на рівні Європейського Союзу // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - № 1 (45). – С. 106-109.

Берегой Тетяна Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцентКонцептуальні засади реформування системи регіонального управління: монографія / М.М. Іжа, З.В. Балабаєва, Т.А. Берегой та ін. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 212 с. (співавтор)
Закордонний досвід децентралізації: перспективи для України / Т. Берегой // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / [голов. ред. С. М. Серьогін]. - Дніпропетровськ, 2011. - Вип. 4 (11). - С. 40-48
Елементи системи регіонального управління/ Т. А. Берегой // Cучасні тенденції розвитку публічного управління: теорія та практика : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. за міжнар. участю, 2 листоп. 2012 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2012. - С. 8-10.
Берегой Т. Теоретичні засади оцінки функціонування системи регіонального управління // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного адміністрування: матеріали Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 25 жовт. 2013 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – С. 9-10.
Берегой Т.А. Теоретичні питання проектної діяльності: категоріальний апарат // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукр. наук.-практ.конф. за міжнар. участю. 31 жовт. 2014 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 316-317.

Чебан Олександр Іванович, кандидат наук з державного управлінняЧебан О.І. Діалогова комунікація у процесі прийняття управлінських рішень участі //Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством: матеріали наук. – практ. конф. 28 квітн. 2016 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - С.165-168.
Чебан О.І. Сучасні підходи до формування комунікацій між оганами публічної влади і суспільством//Регіональна політика та регіональний розвиток в Україні: матеріали ІV-го ВЕБ-семінару для представників вищих навчальних закладів, органів публічної влади, громадських організацій, 07 червня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016.- С.60-63.
Чебан О.І. Сучасні підходи до формування комунікаційної функції органів публічного управління // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар.участю.28 жов.2016р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. –С. 50-51.
Чебан О. Оцінювання виконання комунікаційної функції органів публічної влади /О. Чебан // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2016. - Вип. 2. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_2_10.
Концептуальні засади реформування системи регіонального управління: монографія / М.М. Іжа, З.В. Балабаєва, Т.А. Берегой та ін. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 212 с. (співавтор)
Стратегічне планування // Навч. посіб. / Л. Л. Приходченко, Н. В. Піроженко, С. А. Попов, О. І. Чебан ; за заг. ред. Л. Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 198 с.
Чебан О.І. Етапи розвитку методології оцінювання в державному управлінні // Актуальні проблеми державного управління. – Збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України. - Гол.редактор М.Іжа. - № 2 (50). – 2012. - С. 25-30.
Чебан Олександр. Розвиток та інституціалізація оцінювання в державному управлінні: світовий досвід // Теоретичні та прикладні питання державотворення : Електронне наукове фахове видання. Вип. 11. – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/index.html
Чебан О.І. Гносеологічні засади конструктивізму в оцінюванні // Електронне наукове фахове видання «Державне будівництво». - № 2/13. – 2013. - С.1-11. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013-2/doc/1/08.pdf
Чебан О.І. Фундаментальні наукові принципи в оцінювальному дослідженні // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. Вип. 1(44). – Харків: «Маістр», 2014. – С. 73-81.
Чебан О.І. Проблематика методологічного забезпечення комунікативності оцінювання // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукр. наук.-практ.конф. за міжнар. участю. 31 жовт. 2014 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 170-171.
Чебан О.І. Розробка програм і політик на основі оцінки потреб // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали V Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 15 трав. 2014 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – С.34-36.
Чебан О.І. Концептуальні підходи до впровадження та інституалізації оцінювання в публічному управлінні // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Вип. 3(63). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 212-218. – 0,5 о.в.а.

Євстюніна Юлія Віталіївна, кандидат педагогічних наукЄвстюніна Ю.В. Звітування перед виборцями як необхідна складова етики депутатів місцевих рад участі //Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством: матеріали наук. – практ. конф. 28 квітн 2016 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - С.107-111.
Концептуальні засади реформування системи регіонального управління: монографія / М.М. Іжа, З.В. Балабаєва, Т.А. Берегой та ін. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 212 с. (співавтор)
Євстюніна Ю. GR в публічному управлінні // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного адміністрування: матеріали Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 25 жовт. 2013 р. – С. 27-28.
Євстюніна Ю.В. До проблеми налагодження діалогу між владою та суспільством // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукр. наук.-практ.конф. за міжнар. участю. 31 жовт. 2014 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 26-27.
Євстюніна Ю.В. Досвід реалізації регіональної політики в зарубіжних країнах: [Електронний ресурс] // Регіональна політика та регіональний розвиток в Україні: матеріали ІІ-го ВЕБ-семінару для представ. вищих навч. закл., орг. пуб. влади, громадск. організ. (м. Одеса, 22 травня 2014 року). – С. 101-106.
Євстюніна Ю.В. «Конструктивний діалог» як умова і чинник реформ децентралізації в Україні / Ю.В. Євстюніна // Розвиток системи регіонального управління в умовах децентралізації: матеріали наук.-практ. конф. до 20-річчя ОРІДУ НАДУ при Президентові України та з нагоди 5-річчя кафедри регіональної політики та публічного адміністрування. 29 квіт. 2015 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 31 – 33
Євстюніна Ю.В. Забезпечення готовності представників влади до діалогу з громадськістю на етапі реформ в Україні / Ю.В. Євстюніна // Інституціональне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (Київ, 29 травня. 2015 р.) / за загал. Ред.. Ю.В. Ковбасюка, А.І. Семенченка, С.В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2015. – С. 233 - 235.
Євстюніна Ю.В. Партнерство публічної влади, громадськості, засобів масової комунікації та приватного сектору у процесах регіонального розвитку / Ю.В. Євстюніна // Регіональна політика та регіональний розвиток в Україні: матеріали ІІІ веб-семінару для представників вищих навчальних закладів, органів публічної влади,громадських організацій (Одеса, 5 червня 2015 р.). – С. 45 - 46. – Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/news/2015/06/9/K_RPPA_inf_1.pdf
Євстюніна Ю.В. Звітування перед виборцями як необхідна складова етики депутатів місцевих рад / Ю.В. Євстюніна // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством: матеріали наук.-практ. конф. кафедри регіональної політики та публічного адміністрування. 28 квіт. 2016 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 107 – 110.

Чорнолуцький Василь Павлович, кандидат наук з державного управлінняЧорнолуцький Василь. Забезпечення додержання прав і свобод громадян як функція місцевої державної адміністраці ї// Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 2 (54). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013.
Чорнолуцький Василь. Феномен суміщення адміністративних та депутатських функцій посадовою особою місцевої державної адміністрації // Теоретичні та прикладні питання державотворення : Електронне наукове фахове видання Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – Вип. 12-2013. – Режим доступу : http://goo.gl/tVT6p1.
Чорнолуцький В.П. Система забезпечення органами виконавчої влади регіонального рівня політичних прав громадян: загальна характеристика / В.П. Чорнолуцький // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 2 (62). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015., -С.131-137.