Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНаукова діяльність


Вид та назва наукової роботи

Основні результати

Інформація про впровадження

2015 – 2016 рр.

Науково-дослідна робота на тему: "Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством"
Видано наукову розробку (Іжа М.М., Євстюніна Ю.В., Попов С.А., Балабаєва З.В., Свірін М.Г., Колісніченко Н.М., Щасна І.М., Мамонтова Е.В., Чебан О.І., Берегой Т.А. Сучасні форми конструктивного діалогу між владою та суспільством / М.М.Іжа, Ю.В.Євстюніна, С.А.Попов, З.В.Балабаєва, М.Г.Свірін, Н.М.Колісніченко, І.М. Щасна, Е.В.Мамонтова, О.І.Чебан, Т.А.Берегой – К. : Вид-во НАДУ, 2016. – 54 с. – (Бібліотечка слухача)


Результати НДР проходили апробацію в ході науково-комунікативних заходів та впроваджувалися в роботу органів публічної влади (довідки про впровадження Первомайської міської ради Миколаївської області, Іллінецької районної ради Вінницької області, Гніванської міської ради Тиврівського району Вінницької області).

2017 р.

Науково-дослідна робота на тему: "Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством"
Проведено комплексний аналіз теоретико-методологічних засад забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством, вивчено сучасний стан взаємодії органів влади та суспільства на регіональному та місцевому рівні, визначено та обгрунтовано шляхи забезпечення конструктивного діалогу, узагальнено науковий, навчальний, інформаційно-аналітичний матеріал за темою дослідження. Видано колективну монографію (Конструктивний діалог між владою та суспільством в Україні: Колективна монографія / Кол. авт. за заг. ред. М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, З.В. Балабаєва, Ю.В. Євстюніна, Е.В. Мамонтова та ін. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017 – 232 с.)


Результати НДР впроваджено в ході тематичних короткострокових семінарів Відділу підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України за участю представників органів публічної влади Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей.
Звіти з наукової діяльності кафедри

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.


Тематика наукових досліджень на кафедрі:

  • «Розроблення моделі управління сталим регіональним розвитком на засадах демократичного врядування» (науковий керівник - д.політ.н., професор Іжа М.М.)
  • "Розвиток Південного регіону України: соціально-управлінський аспект" (науковий керівник – д.філос.н., професор Балабаєва З.В.)
  • "Розробка концептуальних засад реформування системи регіонального управління" (науковий керівник - д.політ.н., професор Іжа М.М.)
  • Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством (науковий керівник д.політ.н., професор Іжа М.М.)

За період з 2011-2016рр. науково-педагогічними працівниками кафедри захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

Аспіранти та докторанти, які захистили дисертації