Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра публічного управління та регіоналістики

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи


Новини


Кафедра публічного управління та регіоналістики – це команда однодумців, прагненням якої є поєднання зусиль у справі розвитку науки державного управління, зміцнення кадрового потенціалу державної служби та органів місцевого самоврядування задля процвітання української держави.


З 03 по 08 грудня 2018 року

Завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики, д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л., доцент кафедри, к.держ.упр., доцент Попов М.П. у складі делегації інституту з робочим візитом перебували в Китайській Народній Республіці. 04 грудня в рамках Меморандуму про взаєморозуміння відбулася робоча зустріч з заступником директора Пекінського адміністративного інституту (ПАІ) паном Чжан Цзюном і керівником відділу міжнародного співробітництва та обмінів Чжан Хайпінгом. У ході зустрічі Чжан Цзюнь та Микола Попов представили діяльність ПАІ та ОРІДУ, обговорили питання щодо підготовки публічних службовців та подальшого співробітництва. 05 грудня представники інституту вперше відвідали Чунцінський адміністративний інститут. Під час візиту українські освітяни зустрілися з керівництвом закладу, обговорили можливості встановлення професійного співробітництва та відвідали індустріальний парк мікроелектроніки, західний логістичний парк, а також музей містобудування міста Чунцінь. Окрім робочих зустрічей українській делегації було запропоновано насичену культурну програму в Пекіні, а саме відвідати: Парк культури та творчості, Китайський державний музей, виставку на честь проведення політики реформ і відкритості, науково-технічний парк Лянцзян, Велику стіну Мутіанью. За результатами візиту планується подальша активізація академічних контактів з китайськими партнерами.


08 грудня 2018 року

Викладачі кафедри Давтян С.Г., Дуліна О.В., Крупник А.С., Піроженко Н.В., Саханєнко С.Є., Панченко Г.О., Оганісян М.С. взяли активну участь у проведенні Дня відкритих дверей, що відбувся в рамках профорієнтаційної роботи.
06 грудня 2018 року

Доценти кафедри публічного управління та регіоналістики Піроженко Н.В. та Панченко Г.О. провели профорієнтаційну роботу у школах Одеського регіону: Подільських (№№1, 2, 3, 6, 9), Кодимській, Затишянській та Захарівській. Викладачі зустрілися із учнями 10-11 класів зазначених шкіл, розповіли про переваги навчання у нашому Інституті, надали відповіді на питання щодо умов вступу. Результатом проведеної роботи стали заповнені анкети учнів-учасників заходів.


04 -06 грудня 2018 року

Науковці кафедри публічного управління та регіоналістики: Крупник А.С., к.політ.н., доцент, Лесик О.В., к.держ.упр., Панченко Г.О., к.держ.упр., Липовська С.О., Оганісян М.С., к.філос.н., доцент, Піроженко Н.В., к.держ.упр., доцент, Саханєнко С.Є., д.держ.упр., професор, Давтян С.Г., к.держ.упр., доцент – взяли участь у проведенні короткострокового тематичного семінару «Принципи взаємодії органів публічної влади в умовах сучасних реформ». Мета зазначеного заходу – підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, який відбувся на базі ОРІДУ НАДУ при Президентові України. У процесі роботи семінару викладачами було проведено : - лекцію на тему «Забезпечення ефективної управлінської діяльності в органах публічної влади: взаємозв’язок ідеології, технології і стилю» (Лесик О.В.), - науково-практичні конференції у формі «круглого столу»: «Норми ділової поведінки посадовців з питань етики як принцип формування позитивного іміджу діяльності органів публічної влади» (Оганісян М.С., Панченко Г.О.), «Механізми узгодження державної та місцевих стратегій розвитку. Участь громадськості у формування та реалізації стратегії місцевого розвитку (Піроженко Н.В., Крупник А.С.), - тематичні дискусії: «Прийняття управлінських рішень в органах публічної влади як принцип ефективної взаємодії та результативної діяльності» (Давтян С.Г.), «Оптимізація функцій і повноважень органів публічної влади в контексті реформування державного управління. Взаємодія органів публічної влади» (Саханєнко С.Є.), «Механізми взаємовідносин органів публічної влади в умовах децентралізації» (Саханєнко С.Є., Липовська С.О.), «Методика і технологія оцінювання ефективної управлінської діяльності» (Лесик О.В.).


30 листопада 2018 року

На розширеному засіданні кафедри публічного управління та регіоналістики відбувся попередній захист кандидатської дисертації Липовської С.О. на тему: «Механізми формування організаційної здатності спроможних територіальних громад» за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування (науковий керівник: Давтян С.Г., к.держ.упр., доцент). На засіданні були присутні науковці кафедр інституту: державознавства і права, проектного менеджменту, економічної та фінансової політики, регіональної політики та публічного адміністрування, гуманітарних та соціально-політичних наук. У процесі засіданняя було розглянуто матеріали дисертаційного дослідження, надано низку рекомендацій та рекомендовано роботу до подальшого проходження та подання до Спеціалізованої вченої ради.


29 листопада 2018 року

Викладачі кафедри Давтян С.Г. та Дуліна О.В. взяли активну участь у проведенні Дня відкритих дверей, що відбувся в рамках профорієнтаційної роботи. Для забезпечення участі школярів у проведенні Дня відкритих дверей, викладачами було відвідано Одеську спеціалізовану загальноосвітню школу №121 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов, Одеський ліцей «Приморський», Одеську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №47, Гімназію №1 ім. А.П. Бистріної, Одеський навчально-виховний комплекс № 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів».


29 листопада 2018 року

Викладачі кафедри Крупник А.С. та Панченко Г.О. взяли участь у роботі одноденного тематичного семінару «Запобігання корупції в органах публічної влади». Мета зазначеного заходу – підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування Роздільнянського району Одеської області. Семінар проводився на базі Роздільнянська районної ради. У процесі роботи семінару викладачами було проведено лекцію на тему: «Механізми подолання корупції через децентралізацію системи публічної влади», науково-практичну конференцію у формі «круглого столу» на тему: «Запобігання корупції та етика публічного управління. Громадський контроль як елемент етичної інфраструктури у діяльності органів публічної влади».


28 листопада 2018 року

Доцентом кафедри публічного управління та регіоналістики Оганісяном М.С. було проведено науково-методологічний семінар щодо уточнення дисертаційних тем аспірантів кафедри 2-го та 3-го року навчання. У процесі роботи семінару було заслухано доповіді Оганісяна М.С., Крупника А.С., Саханєнка С.Є., Панченко Г.О., також – обгрунтування щодо уточнення змін тематики дисертаційних досліджень аспірантів кафедри: Коробчинського В.В., Орлової А.І., Ковтун Ю.Є. та ін. Результатом роботи семінару стали рекомендації щодо уточнення тем дисертаційних досліджень із врахуванням зауважень, висловлених науковцями кафедри у процесі дискусії.


27 листопада 2018 року

Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Панченко Г.О. взяла участь у проведенні одноденного тематичного семінару «Запобігання корупції в органах публічної влади». Мета зазначеного заходу – підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування Савранського району Одеської області. Семінар проводився на базі Савранської районної ради. У процесі роботи семінару викладачем було проведено лекцію на тему: «Механізми подолання корупції через децентралізацію системи публічної влади», а також – науково-практичну конференцію у формі «круглого столу» на тему: «Запобігання корупції та етика публічного управління. Громадський контроль як елемент етичної інфраструктури у діяльності органів публічної влади».


18-21 листопада 2018 р.

Приходченко Л.Л., завідувач кафедри ПУР, у складі експертної комісії взяла участь у проведенні первинної акредитаційної експертизі Харківського національного аграрного університету ім.. В.В. Докучаєва.17 листопада 2018 року

Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики к.держ.упр., доцент Піроженко Н.В., доцент кафедри к.держ.упр., доцент Давтян С.Г., доцент кафедри, к.держ.упр. Панченко Г.О. взяли активну участь у проведенні Дня відкритих дверей, що відбувся в рамках профорієнтаційної роботи.
15 листопада 2018 року

Відбулося розширене засідання кафедри публічного управління та регіоналістики спільно з кафедрою державознавства та права щодо попереднього розгляду кандидатської дисертації аспірантки кафедри четвертого року навчання без відриву від виробництва Ткач І.В. на тему "Механізми забезпечення прозорості та відкритості органів публічної влади в контексті інституційних перетворень" за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. Дисертаційне дослідження виконувалося на кафедрі з 2014 по 2018 рр. під керівництвом завідувача кафедри д.держ.упр., професора Приходченко Л.Л. В межах засідання було ретельно розглянуто матеріали дисертаційного дослідження, надано низку рекомендацій та рекомендовано роботу до подальшого проходження та подання до Спеціалізованої вченої ради.


З 19 по 21 листопада 2018 року

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2018 року № 1898-л про проведення акредитаційної експертизи завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор Приходченко Л.Л. у складі експертної комісії, створеної з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Публічне управління та адміністрування зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої, освіти з 19 по 21 листопада взяла участь у проведенні перевірки Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Зокрема, було проаналізовано стан організаційного, навчально-методичного, інформаційного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, змісту та якості підготовки випускників. За підсумками роботи комісії було сформовано, підписано та опубліковано позитивні висновки експертної комісії.


8 листопада 2018 року

Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики к.держ.упр., доцент Давтян С.Г. увійшов до складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, створеної відповідно до Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 24.10.2018 № 1212/А-2018. 8 листопада 2018 року на загальних зборах Громадської ради С.Г. Давтяна обрано заступником голови.


2 листопада 2018 року


    Відбулося чергове засідання кафедри публічного управління та регіоналістики. Відповідно до порядку денного було підбито підсумки проведення у жовтні відкритих занять (відкриті лекції д.держ.упр., професора Саханєнка С.Є. та к.політ.н., доцента Крупника А.С.), визначено позитивні аспекти для врахування при подальшому проведенні відкритих занять за передбаченим планом. Завідувачем кафедри д.держ.упр., професором Приходченко Л.Л. було проаналізовано стан виконавської дисципліни та окреслено невідкладні завдання щодо організації навчальної та наукової діяльності.


31 жовтня 2018 року


    В рамках вивчення курсу «Політична регіоналістика», «Система публічного управління на регіональному та місцевому рівнях» та «Теоретичні засади регіонального управління в Україні» професором кафедри публічного управління та регіоналістики, д.держ.упр., професорм Саханєнком С.Є., доцентом кафедри, к.держ.упр., доцентом Поповим М.П. та старшим викладачем кафедри Липовською С.О. було проведено виїзні практичні заняття за темами «Статути територіальних громад у системі нормативного регулювання місцевого розвитку», «Соціокультурний паспорт регіону», «Досвід роботи міської (сільської ) ради», «Досвід організації роботи виконавчих органів місцевих рад» та «Підвищення конкурентоспроможності розвитку регіону». Об’єктом виїзду була Южненська міська рада Одеської області. У рамках відкритих практичних занять слухачі 2 курсу 2 групи заочної форми навчання спеціалізації «Регіональне управління» ознайомилися з досвідом роботи міської ради та її виконавчих органів з забезпечення соціально-економічного розвитку територіальної громади.
   З 30 жовтня по 2 листопада 2018 року завідувач кафедри, д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л. взяла участь у проведенні циклу одноденних тематичних семінарів за темою «Запобігання корупції в органах публічної влади» з підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та Одеської обласної державної адміністрації. З практичною спрямованістю та розглядом окремих прикладів Л.Л. Приходченко прочитала лекцію на тему: «Механізми подолання корупції через децентралізацію системи публічної влади». «Механізми подолання корупції через децентралізацію системи публічної влади».


   В рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід» 26 жовтня 2018 року відбулось засідання секції №8 «Реформування системи професійного навчання публічних службовців». Добре підготували та чітко і організовано провели засідання секції голова – доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.держ.упр. Давтян С.Г., заступник голови секції, начальник відділу підвищення кваліфікації кадрів інституту, аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики Липовська С.О., секретар секції, завідувач сектором проведення семінарів за державним замовленням відділу підвищення кваліфікації кадрів інституту, к.держ.упр. Привалова Н.В.

26 жовтня 2018 року


   В рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід» науково-педагогічні працівники кафедри взяли активну участь у роботі секції № 4 «Теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження децентралізації на сучасному етапі». В рамках роботи секції д.держ.упр., професором П.І. Надолішнім було представлено одну з ключових доповідей на тему «Теоретико-методологічні засади публічного управління: концепція демократичного врядування». Доцент кафедри, к.держ.упр., доцент Піроженко Н.В. презентувала актуальні матеріали щодо досвіду країн ЄС у вдосконаленні системи публічних закупівель. Доцентом кафедри, к.держ.упр. Панченко Г.О., доцентом кафедри, к.політ.н., доцентом Крупником А.С., доцентом кафедри, к.держ.упр. Тодоровою О.Л. було представлено ключові аспекти своїх досліджень. До обговорення також долучилися представники інших кафедр інституту, аспіранти та слухачі.


24 жовтня 2018 року


   Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.філ.н., доцент Оганісян М.С., доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.держ упр. Панченко Г.О. та доцент кафедри, к.політ.н., доцент Крупник А.С. взяли участь у виїзному одноденному тематичному семінарі з підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області «Запобігання корупції в органах публічної влади». В рамках семінару М.С. Оганісяном спільно з А.С. Крупником було проведено тематичну дискусію на тему: «Запобігання корупції та етика публічного управління. Громадський контроль як елементи етичної інфраструктури у діяльності органів публічної влади». Г.О. Панченко виступила з лекцією на тему «Механізми подолання корупції через децентралізацію системи публічної влади» ЦПК.

24 жовтня 2018 року


   Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.політ.н., доцент Крупник А.С. у рамках курсу «Управління регіональною інфраструктурою» провів відкриту лекцію на тему «Визначення пріоритетів та шляхів розвитку соціальної інфраструктури країни та регіону в умовах демократизації влади та євроінтеграції України». У рамках лекції було розглянуто сучасні особливості розвитку соціальної інфраструктури, окреслено актуальні перспективи вирішення назрілих проблем на загальнодержавному та регіональному рівнях. Доцентом Крупником А.С. було практично продемонстровано високий методологічний рівень викладу теоретичного матеріалу, окреслення його прикладних аспектів. В ході заняття застосовано низку актуальних інтерактивних методів викладання. За підсумками проведення заняття відбулося обговорення за участю викладачів кафедри.

24 жовтня 2018 року


   Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.політ.н., доцент Крупник А.С. у рамках курсу «Управління регіональною інфраструктурою» провів відкриту лекцію на тему «Визначення пріоритетів та шляхів розвитку соціальної інфраструктури країни та регіону в умовах демократизації влади та євроінтеграції України». У рамках лекції було розглянуто сучасні особливості розвитку соціальної інфраструктури, окреслено актуальні перспективи вирішення назрілих проблем на загальнодержавному та регіональному рівнях. Доцентом Крупником А.С. було практично продемонстровано високий методологічний рівень викладу теоретичного матеріалу, окреслення його прикладних аспектів. В ході заняття застосовано низку актуальних інтерактивних методів викладання. За підсумками проведення заняття відбулося обговорення за участю викладачів кафедри.

23 жовтня 2018 року


   Професор кафедри публічного управління та регіоналістики, д.держ.упр., професор Саханєнко С.Є. у рамках курсу «Політична регіоналістика» провів відкриту лекцію на тему «Закордонні моделі регіональних політико-управлінських систем». У рамках лекції було розглянуто засади функціонування регіональних політико-управлінських систем, окреслено їх основні світові моделі. Професором Саханєнком С.Є. було практично продемонстровано сучасні методики викладання нового матеріалу з використанням інноваційних методів та інформаційних технологій задля забезпечення ефективної комунікації зі слухачами. За підсумками проведення заняття відбулося обговорення за участю викладачів кафедри.

23 жовтня 2018 року


   Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.політ.н., доцент Крупник А.С. взяв участь у стратегічній сесії Міністерства культури України. Стратегічна сесія була присвячена обговоренню ключових напрямків діяльності Міністерства культури України, визначенню основних стратегічних цілей та завдань за сферами культурної політики задля якісної реалізації реформи децентралізації у сфері культури.

18 жовтня 2018 року


   Завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики, д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л. та доцент кафедри, к.держ.упр. Панченко Г.О. взяли участь у короткостроковому тематичному семінарі «Ефективна комунікація органів публічної влади зі ЗМІ» з підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування 4 категорії посад з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. В рамках семінару Приходченко Л.Л. та Панченко Г.О. виступили модераторами тематичної дискусії на тему «Нововведення в системі органів публічної влади». Також Приходченко Л.Л. була ключовим доповідачем в рамках науково-практичної конференції у формі «круглого столу», що стосувалася проблем формування позитивного іміджу місцевої влади через засоби масової інформації.

16 жовтня 2018 року


   Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.політ.н., доцент Крупник А.С. взяв участь у круглому столі щодо обговорення проекту Програми соціального замовлення в Білій Церкві – 2019. В режимі відеоконференцзв’язку А.С. Крупник виступив із ключовою доповіддю на тему «Як зробити програму актуальною стимулюючою та реальною?», в рамках якої розкрив практичні аспекти функціонування механізму соціального замовлення та долучився до загальної дискусії.

12 жовтня 2018 року


   Відбувся тренінг експертів Мережі UPLAN у м. Одеса на тему «Навіщо експертам спілкуватися з журналістами та яку співпрацю з медіа можна назвати ефективною?». Участь у тренінгу взяли регіональні експерти професор кафедри публічного управління та регіоналістики, д.держ.упр., професор Сергій Саханєнко, доцент кафедри, к.політ.н., доцент Андрій Крупник, старший викладач кафедри Світлана Липовська. Головним питанням став пошук ефективних способів комунікації з журналістами та обговорення шляхів поширення результатів аналітичної роботи для ЗМІ.
   Учасники тренінгу розглянули:
   - типові помилки у спілкуванні з журналістами;
   - техніки та правила подання аналітичної інформації;
   - особливості прямого ефіру: до чого треба бути готовими.
   Кожен експерт підготував короткий коментар щодо стану реформ в Одеській області за напрямками конституційної, адміністративної та судової реформ.

12 жовтня 2018 року


   В рамках вивчення дисципліни «Міжсекторні відносини як основа регіонального розвитку», «Моніторинг та оцінювання в регіональному управлінні» завідувачем кафедри публічного управління та регіоналістики, д.держ.упр., професором Приходченко Л.Л. та доцентом кафедри к.держ.упр., доцентом Піроженко Н.В. було проведено виїзне практичне заняття до с. Велика Долина (ТОВ «Виноградна долина») на тему «Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу». В рамках заняття слухачі 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Регіональне управління» ознайомилися з практичними засадами внутрішньої та зовнішньої відповідальності бізнесу.

10 жовтня 2018 року


   Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.держ упр. Панченко Г.О. та доцент кафедри, к.політ.н., доцент Крупник А.С. взяли участь у виїзному семінарі-практикумі на базі м. Білгород-Дністровський Одеської області. В рамках семінару А.С. Крупником було проведено тематичну дискусію на тему: «Нормативно-правове забезпечення державно-приватного партнерства». Г.О. Панченко виступила з лекцією на тему «Механізми взаємовідносин органів публічної влади в умовах децентралізації».

ВІТАЄМО Даниленка С.А. з успішним захистом кандидатської дисертації в спеціалізованій вченій раді К 41.863.01!


   05 жовтня 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 41.863.01., на якому пройшов прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Даниленка Сергія Анатолійовича на тему: «Відкритість та прозорість влади: механізм регулювання взаємодії зі ЗМІ на регіональному рівні» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Вітаємо Даниленка С.А., а також наукового керівника – Попова М.П., к.держ.упр., доцента, доцента кафедри публічного управління і регіоналістики з успішним захистом. Бажаємо у майбутньому нових наукових звершень!   04 жовтня 2018 року доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.філ.н., доцент Оганісян М.С., доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.держ упр. Панченко Г.О. та доцент кафедри, к.політ.н., доцент Крупник А.С. взяли участь у виїзному одноденному тематичному семінарі з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування Ананіївського району Одеської області «Запобігання корупції в органах публічної влади». В рамках семінару М.С. Оганісяном спільно з А.С. Крупником було проведено тематичну дискусію на тему: «Запобігання корупції та етика публічного управління. Громадський контроль як елементи етичної інфраструктури у дільності органів публічної влади». Г.О. Панченко виступила з лекцією на тему «Механізми подолання корупції через децентралізацію системи публічної влади».   03 жовтня 2018 року завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики, д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л. та доцент кафедри, к.політ.н., доцент Крупник А.С. взяли участь у виїзному одноденному тематичному семінарі з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування Тарутинського району Одеської області «Запобігання корупції в органах публічної влади». В рамках семінару було розглянуто широке коло питань щодо подолання корупції з представленням найкращих зразків вітчизняної та зарубіжної практики.   28 вересня 2018 року старший викладач кафедри публічного управління та регіоналістики О.В. Лесик спільно із завідувачем сектору організації семінарів за договором Л.С. Шматоваленко взяли участь у міжрегіональному експертному круглому столі «Професійна компетентність посадових осіб ОТГ в системі публічного управління», що відбувся на базі Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій за підтримки програми «U-LEAD з Європою». В рамках круглого столу було обговорено питання підвищення професійної компетентності посадових осіб ОТГ; професійно-кваліфікаційних компетенцій сільських старост для вирішення актуальних проблем сільської громади; основних засад організації навчального процесу для посадових осіб ОТГ. За підсумками роботи круглого столу було напрацьовано низку практичних рекомендацій спрямованих на удосконалення процесу підвищення кваліфікації зазначеної категорії публічних службовців.   27 вересня 2018 року в рамках Угоди про співпрацю між кафедрою публічного управління та регіоналістики та Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення було проведено дебати на тему «Причини та наслідки конфліктів під час об’єднання територіальних громад». Модератором дебатів виступив доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, керівник Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення, кандидат політичних наук, доцент А.С. Крупник. До заходу долучилися викладачі кафедри, представники асоціації сприяння самоорганізації населення, запрошені експерти, слухачі та студенти.
   Ключовими спікерами виступили доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.філос.н, доцент М. Оганісян, аналітик Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення О. Калашнікова, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.держ.упр., доцент С. Давтян, старший викладач кафедри публічного управління та регіоналістики, начальник відділу підвищення кваліфікації кадрів С. Липовська, регіональний консультант з юридичних питань Одеського регіонального відділення Асоціації міст України та громад Ю. Ямковий, слухачі факультету публічного управління та адміністрування С. Величко, Н. Новак, Є. Литвинюк. В ході дебатів спікерами було окреслено основні практичні проблеми, що виникають в процесі об’єднання територіальних громад.
   Присутніми експертами з дебатованої проблематики виступили професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, д.філос.н., професор З.В. Балабаєва, голова Одеського регіонального відділення Асоціації міст України та громад В.Г. Демченко, психолог, конфліктолог-медіатор, керівник Громадської організації «Благодіяння» С.І. Хіль. Під час дискусії присутніми було висловлено особисті думки та погляди на окреслені в ході дебатів проблеми.   В період з 15 вересня по 01 жовтня 2018 року доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, кандидат наук з державного управління Давтян Степан Гургенович пройшов стажування з відривом від виробництва на базі Варненського економічного університету (Болгарія) за темою «Збалансованість економіко – правових процесів в суспільстві і бізнес середовищі в умовах глобалізації».
    В рамках стажування С.Г. Давтян прийняв участь у конференції «Україна – Болгарія – Європейський Союз: сучасний стан і перспективи» та виступив на пленарному засіданні з доповіддю на тему: «Взаємозв’язок антикризового управління з ризик – менеджментом».
   За результатами стажування Давтяну С.Г. було видано сертифікат про проходження стажування міжнародного зразка, а також сертифікат про участь у конференції.   Студенти 1 курсу факультету публічного управління та адміністрування 30 вересня 2018 року відвідали Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька. Святковий захід організовано кафедрою української та іноземних мов. Група студентів спільно з науково-педагогічними працівниками інституту: Колісніченко Н. М., Пахомовою Т. І., Стойковою Г. Г. та Васильєвою Г. В. відвідали музично-пластичне шоу «Про кохання… без слів». Глядачі мали можливість слухали чудові пісні, серенади, вірші, оди, поеми, романи, фільми, театральні драми, комедії… і ще багато чого вмістилося в одному прекрасному шоу! Студенти інституту надихнулися на нові візити до українського театру найближчим часом.


20 вересня 2018 р.


   Професор кафедри публічного управління та регіоналістики Саханєнко С.Є взяв участь у засіданні Робочої групи програми USAID «Нове правосуддя» з розробки плану дій, спрямованого на покращення процесу залучення громадян в якості присяжних при відправленні правосуддя.


20 вересня 2018 року


   До Меморандуму щодо створення регіональної платформи (мережі) випускаючих кафедр з підготовки службовців органів публічної влади, заснованої 15 травня 2018 року кафедрою публічного управління та регіоналістики і кафедрою освітнього менеджменту та публічного управління ОНПУ ім. К.Д. Ушинського приєдналася кафедра державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету. Додаток до Меморандуму урочисто було підписано завідувачем кафедри публічного управління та регіоналістики д.держ.упр., проф. Приходченко Л.Л. та завідувачем кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ д.держ.упр., проф. Лопушинським І.П.


18 вересня 2018 року


   На базі Київського центру підвищення кваліфікації кадрів професор кафедри публічного управління та регіоналістики С. Є. Саханєнко провів круглий стіл щодо фінансового розвитку громад на тему: «Запровадження комплексного механізму самооподаткування у фінансовому розвитку територіальних громад України».


ВІТАЄМО!


   Кафедра публічного управління та регіоналістики вітає С. О. Липовську, старшого викладача кафедри, з отриманням Почесної грамоти Національного агентства України з питань державної служби за особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби та високі досягнення. Зичимо Вам нових творчих та професійних звершень!


20 вересня 2018 року


   Викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики проф. Приходченко Л.Л., доц. Крупник А.С., доц. Попов М.П., доц. Оганісян М.С., доц. Панченко Г.О., ст.викл. Липовська С.О. взяли участь у Всеукраїнському семінарі за участі регіональних та обласних ЦППК, закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів у галузі знань «Публічне управління та адміністрування».


19 вересня 2018 року


   За ініціативи доцента кафедри публічного управління та регіоналістики Піроженко Н.В. в рамках вивчення дисципліни «Міжсекторні відносини як основа регіонального розвитку» було проведено виїзне практичне заняття до смт. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області на тему «Державне регулювання міжсекторних відносин» для слухачів 3 курсу спеціальності «Регіональне управління». В рамках заняття слухачі ознайомилися з практичним досвідом забезпечення ефективності управлінської діяльності в контексті взаємовідносин з другим та третім секторами.


13 вересня 2018 року


   Відбулося чергове засідання кафедри публічного управління та регіоналістики. На порядок денний було винесено питання звітування докторантів та аспірантів кафедри за результатами виконання індивідуальних планів роботи. Завідувачем кафедри Приходченко Л.Л. було актуалізовано розгляд проміжних результатів досліджень аспірантів та докторантів в рамках аспірантських слухань (теоретико-методологічних семінарів) задля обговорення та оцінювання результатів проведених досліджень, надання методичної, організаційної та практичної допомоги для завершення дисертації та підготовки до публічного захисту.


5-6 вересня у м. Києві за участі викладачів кафедри публічного управління та регіоналістики створено експертну Мережу публічного права та адміністрації


   Співробітники кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ – д.держ.упр, професор С.Є. Саханєнко, к.політ.н, доцент А.С. Крупник і ст.викл. кафедри С.О. Липовська на запрошення Центру політико-правових реформ узяли участь у Стратегічній сесії Мережі публічного права та адміністрації, присвяченій розбудові мережі регіональних аналітичних центрів та побудові ефективного партнерства регіональних експертів.

Вітаємо!


   Кафедра публічного управління та регіоналістики вітає С. О. Липовську, старшого викладача кафедри, з отриманням Почесної грамоти Одеської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток вітчизняної управлінської освіти, підготовку і перепідготовку управлінських кадрів для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, високий професіоналізм та з нагоди 27-ої річниці незалежності України. Зичимо Вам натхнення, наснаги та нових звершень!

03 вересня 2018 р.


   З нагоди початку нового навчального року відбулося засідання кафедри, на якому було обговорено пропозиції до Плану роботи кафедри на 2018 – 2019 рр. Також розглянуто питання щодо надання пропозицій друку навчально-методичних матеріалів навчальних дисциплін, що викладатимуться вперше.

06.07.2018


   Відбулося засідання кафедри публічного управління та регіоналістики, на якому було підбито підсумки 2017-2018 навчального року: представлено результати аналізу стану виконання індивідуальних робочих планів викладачів та умов контрактів. В рамках окреслення планів на наступний рік відбулася зустріч з В. Комаровським щодо вимог написання членами кафедри монографії «Публічне управління та практика місцевого розвитку країн Східного партнерства» та затвердження складу авторів за розділами. Під час засідання було представлено дисертаційне дослідження аспіранта 4 року навчання без відриву від виробництва І. В. Ткач на тему: «Механізми забезпечення відкритості та прозорості органів публічної влади в контексті інституційних перетворень». Викладачами кафедри проаналізовано, обговорено, надано рекомендації щодо доопрацювання змісту дисертації та рекомендовано до подальшого розгляду на розширеному засіданні кафедри.

Вітаємо!


   5 липня 2018 року на засіданні вченої ради було оголошено результати конкурсу на кращу кафедру за підсумками роботи в 2017 році, у якому кафедра публічного управління та регіоналістики посіла почесне друге місце. Результати конкурсу підтверджують високий професіоналізм науковців кафедри і є мотивацією щодо досягнення високих науково-викладацьких показників у майбутньому.

«Розвиток публічного управління в Україні:
теоретичні, методологічні та практичні аспекти»


   Викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л. та старший викладач кафедри Лесик О.В. взяли участь у написанні колективної монографії, підготовленої до 100-річчя Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського та 100-річчя державної служби України «Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти». Монографія розрахована на студентів, слухачів, викладачів, науковців, працівників органів публічної влади, інших фахівців, які виявляють інтерес до теоретичних та прикладних проблем розвитку публічного управління України.

Всеукраїнський семінар-нарада з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації в галузі знань «Державне управління»


   14 червня 2018 р. проф., д.держ.упр., завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики Приходченко Людмила Леонідівна взяла участь у Всеукраїнському семінар-нараді з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації в галузі знань «Державне управління», який відбувся за участю представників МОН, голів спеціалізованих вчених рад з державного управління, членів експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН з державного управління.

12 червня 2018 року


   Доценти кафедри: Давтян С. Г., к.держ.упр., доцент, голова ГО «Нова еліта нації», Крупник А.С., к.політ.н., доцент, заступник голови Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», директор громадської організації «Одеський інститут соціальних технологій», - взяли участь у роботі чергового засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації. На засіданні було обговорено дату, порядок денний, процедури майбутніх установчих зборів.

11 червня 2018 року


   Доцент кафедри Крупник А.С., заступник голови Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», директор громадської організації «Одеський інститут соціальних технологій» взяв участь у роботі «круглого столу», який відбувся у Представництві Європейського Союзу в Україні за ініціативи Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Президентові України.
   Захід був присвячений рекомендаціям, наданим експертами Проекту ЄС щодо Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства України. Документ підготовлено за підсумками індивідуальних інтерв'ю, у тому числі з 8 донорами, 12 організаціями громадянського суспільства та 2 представниками влади.
   Провівши аналітичний огляд документів, що стосуються громадянського суспільства та Національної стратегії, а також детальні напівформальні інтерв'ю з ключовими акторами сектору, експерти надали попередні рекомендації, які будуть враховані Європейським Союзом при розробці нової Дорожньої карти для взаємодії з громадянським суспільством в Україні.

4-7 червня 2018 року


   Саханєнко С.Є. професор, д.держ.упр., професор кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президенові України у м. Львів взяв участь у проведенні чергового засідання Робочої групи з розробки плану дій, спрямованого на покращення процесу залучення громадян в якості присяжних при відправлення правосуддя. Згідно з Програмою «Нове правосуддя» реалізується в Україні з метою надання підтримки судовій владі, Уряду, Парламенту, громадському суспільству та народу України у здійсненні судової реформи у світлі конституційних змін 2016 року та Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки.
   Завданнями Програми є зміцнення суддівської незалежності та самоврядування; підвищення підзвітності та рівня прозорості в діяльності судової влади; сприяння удосконаленню судового адміністрування; підвищення якості правничої освіти заради покращення професійної підготовки кадрів для судової системи; та розширення можливостей доступу до правосуддя та захисту прав людини.
   В цей час з метою обміну досвідом також відбувся візит до Галицького суду міста Львова, яким було модернізувано свій досвід роботи з присяжними.02 червня 2018 року


   Працівники та аспіранти кафедри регіонального управління та регіоналістики відвідали Уманщину.
   Цікавим, корисним та пізнавальним було знайомство із Маньківським та Собківським лісництвами Державного підприємства «Уманське лісове господарство». Ми дізналися про структуру, основні напрями діяльності, досягнення і проблеми цієї важливої галузі господарства, ознайомилися із процесами лісорозведення і лісовідновлення.


01 червня 2018 р.


    В межах навчальної дисципліни «Теоретичні засади регіонального управління в Україні» відбувся «круглий стіл» на тему: «Децентралізація: від теорії до практики».
   Учасники заходу: Лозов Віталій Васильович, Розквітівський сільський голова, слухач 1 курсу заочної (з елементами дистанційної) форми навчання, слухачі 1 курсу денної форми навчання факультету публічного управління та регіоналістики спеціалізації «Регіональне управління». Модератор: Панченко Г.О., доцент кафедри регіонального управління та регіоналістики, к.держ.упр.
    Давтян С.Г., доцент кафедри регіонального управління та регіоналістики, к.держ.упр., доцент, голова комітету зі сприяння діяльності органів публічної влади Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, був нагороджений Грамотою Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації за вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, високий професіоналізм, розбудову громадянського суспільства в регіоні, активну громадянську позицію та громадську діяльність. Нагородження відбулося на загальних зборах Громадської ради, присвячених підсумкам роботи у 2016-2017 рр. Грамоту вручив голова Громадської ради – Максимович Володимир Ярославович.


31 травня 2018 р.


    Доцент кафедри Крупник А.С., к.політ.н., доцент, ініціював проведення круглого столу - семінару на тему: «Біляївський досвід: озирнутися для руху вперед». Захід проводився в межах проекту «Біляївська об’єднана громада: від планів до сталого розвитку», який реалізує Всеукраїнська асоціація сприяння самоорганізації населення за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».


25 травня 2018 року


   25 травня 2018 р. доцент кафедри Крупник А.С., к.політ.н., доцент, взяв участь у роботі робочої наради – семінару представників регіональної влади і громадськості «Хід реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в регіонах України», яка відбулася в м. Києві (м. Київ, вул. Грушевського, 26/1).
   Семінар був організований Асоціацією сприяння самоорганізації населення за підтримки МЗС Данії. У процесі роботи наради-семінару 35 представників уряду, місцевої влади та громадянського суспільства обговорили, як вдосконалити Національну стратегію розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки на місцевому рівні.
   Було оголошено результати дослідження Асоціації сприяння самоорганізації населення Samoorg - Самоорганізація в громаді, виконаного за підтримки ПРООН: 105 громадських організацій увійшло до складу коаліції, яка моніторить реалізацію Стратегії; 397 громадських активістів та 280 представників місцевих влад долучилися до координаційних рад по всій Україні, щоб сприяти розвитку громадянського суспільства; в усіх 25 регіональних програмах передбачено фінансування.


25 травня 2018 року


   В межах Фестивалю наук відбулася щорічна інтернет-конференція для аспірантів та докторантів. Інтернет-конференція – заключний захід Фестивалю наук-2018. Метою Інтернет-конференції було обговорення проблем розвитку публічного управління в Україні та світі. Учасники Інтернет-конференції: аспіранти, докторанти, слухачі, науковці, викладачі, практичні фахівці нашого Інституту, пропонували теоретичні шляхи вирішення суспільних проблем сучасного українського суспільства. У процесі роботи конференції учасниками заходу було обговорено практичні аспекти розвитку публічного управління в Україні та світі. Роботу конференції координувала завідувач кафедри, д.держ.упр. – Приходченко Л.Л. Розпочали захід аспіранти кафедри: Бабич О.В. та Мусійовський А.Й., - виступи яких відбулися у форматі інтернет-конференції. Також було заслухано доповіді та виступи науковців кафедри та запрошених: Саханєнко С.Є., д.держ.упр., професор, професор кафедри ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Давтян С.Г., к.держ.упр., доцент, доцент кафедри ОРІДУ НАДУ при Президентові України Піроженко Н.В., к.держ.упр., доцент, доцент кафедри ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Матвієнко Л.В., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін НУК ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), к.і.н., доцент, Липовська С.О., старший викладач кафедри; та аспіранти кафедри: Ковтун Ю.Є., Робочий В., Єльчієва О.Р., Новак Г.Д., Орлова А.І., Рогульський О.І., аспірант кафедри регіональної політики та адміністрування. У результаті конструктивної дискусії, учасники конференції зробили висновок, що популяризація наукових досягнень у сфері науки державного управління є необхідною для сьогодення, адже впровадження новітніх наукових технологій та ефективне використання результатів наукової діяльності сприятиме не лише економічному зростанню держави, а й модернізації всієї системи публічного управління. Жваве обговорення тез доповідей було продовжено в неформальній атмосфері «Наукового пікніка».


23 травня 2018 року


   У межах Фестивалю науки відбувся науково-теоретичний семінар для викладачів, слухачів, аспірантів, докторантів з питань: оформлення наукових статей у наукових виданнях (правила транслітерації); алгоритму процесу публікації статті в іноземному журналі; правил визначення якості наукового журналу.
   Координатори заходу: Кудрявцева О.В., в.о. завідувача бібліотеки ОРІДУ НАДУ при Президентові України, та Саханєнко С.Є, професор кафедри публічного управління та регіоналістики, – ознайомили учасників семінару зі змінами, які відбулися у вимогах до оформлення наукових статей у наукових виданнях, а також – із дієвим інструментом оцінки якості наукового журналу – Journal Evaluation Tool.
   Щодо бриф-експертизи наукового видання, то запропонована таблиця критеріїв оцінки містить в собі два компоненти: рубрикатор та лист оцінювання. На основі набраних балів можна швидко визначити прозорість та достовірність наукового видання та запобігти співробітництва із сумнівними журналами.
   Учасники заходу: науково-педагогічний персонал, працівники інституту, слухачі, аспіранти, – із цікавістю заслухали доповіді, детально обговоривши проблемні аспекти порушеної тематики.


23 травня 2018 року


   В рамках Фестивалю науки заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури Матвєєнко І.В. та аспіранти інституту взяли участь у методологічному семінарі «Науково-дослідна робота аспірантів як ефективний метод підготовки якісно нових фахівців у вищій школі», який було проведено на базі Одеської національної бібліотеки. Працівники відділу міжнародних проектів бібліотеки поінформували учасників заходу про спеціалізовані читальні зали та надали інформацію по міжнародним науковим репозиторіям SSRN (Social Science Research Network) – електронний ресурс наукових публікацій з гуманітарних та соціологічних дисциплін та репозиторію RePEc, який містить не лише публікації, але й інформацію про авторів та організації, в рамках яких проводяться відповідні дослідження.


22 травня 2018 року


   На базі Управління підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України в межах заходів Фестивалю науки, відбувся семінар-тренінг для членів тендерних комітетів на тему: «Новели законодавства у сфері публічних закупівель», який було проведено доцентом кафедри Піроженко Н.В. У семінарі взяли участь представники прокуратури м. Одеси, органів державної влади та органів місцевого самоврядування,(КП "Одесконцертсервіс", КП електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло», Одеське обласне комунальне підприємство «Острівне» та ін.). Метою проведення тренінгу було ознайомлення учасників з новелами законодавства щодо здійснення процедур публічних закупівель, державного регулювання та контролю у сфері закупівель, основних вимог щодо укладення та виконання договору про закупівлю, відповідальності за порушення вимог Закону тощо Надана тренерами інформація викликала неабияку зацікавленість учасників семінару, які мали можливість отримати відповіді на запитання та практичні поради щодо функцій та повноважень тендерних комітетів, особливостей підготовки тендерної документації, її вимог та умов щодо конкретного предмету закупівлі. Від кафедри публічного управління та регіоналістики висловлюємо щиру вдячність учасникам семінару за зацікавленість, слушні питання та активну дискусію!


22 травня 2018 року


   на кафедрі публічного управління та регіоналістики в межах Фестивалю науки відбувся попередній розгляд дисертаційного дослідження К. Чабанової «Деволюція в системі публічного управління» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування; науковий керівник: Саханєнко С.Є., д.держ.упр., професор). Автореферат та презентація за результатами дисертаційного дослідження Чабанової К.І. підготовлена англійською мовою. Результатом дискусійного обговорення представленого дисертаційного дослідження стали рекомендації щодо подальшої проходження процедури наступного етапу підготовки до розгляду роботи на розширеному засіданні кафедри.


21 травня 2018 року


   Науковці кафедри публічного управління та регіоналістики: Саханєнко С.Є., д.держ.упр., професор, Давтян С.Г., к.держ.упр., доцент, - взяли участь у засіданні міжвідомчого комітету системи правосуддя Одеської області «Інститут присяжних – обов’язковий елемент системи правосуддя в Україні», що відбулося в управлінні Одеської міжрегіональної ресурсно-комунікаційної платформи Координаційного центру з надання правової допомоги (м. Одеса, в. Велика Арнаутська, 61). Саханєнко С.Є. та Давтян С.Г. доповіли присутнім про сучасні виклики формування інституту присяжних в Україні.


17 травня 2018 року


   в межах Фестивалю науки, ініційованого кафедрою публічного управління та регіоналістики, відбулося підписання Меморандуму щодо створення Регіональної платформи (мережі) випускаючих кафедр з підготовки службовців органів публічної влади: кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України (завідувач кафедри – Приходченко Л.Л., д.держ.упр., професор) і кафедри правових наук та філософії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (завідувач кафедри – Яременко О.І., к.держ.упр., доцент). Метою Регіональної платформи є координація та сприяння зусиллям випускаючих кафедр з питань кадрової політики, підготовки службовців для органів публічної влади Південного регіону України, в т.ч. Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 974-р.


15 травня 2018 року


   доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Крупник А.С, к.політ.н., доцент, взяв участь у роботі «круглого столу» на тему: «Шляхи впровадження механізму соціального замовлення у білій церкві», який було проведено Агенцією стратегічного розвитку Білої церкви (м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 16). Експертом-консультантом Крупником А.С. був підготовлений для обговорення, внесення змін та доповнень проект Положення про соціальне замовлення, а також оголошена доповідь на тему: «Соціальне замовлення: технологія, можливості, результати». Захід проведений в рамках проекту «Нова якість соціальних послуг через впровадження механізму соціального замовлення у Білій Церкві та Київській області», який виконує Білоцерківське міське товариство дітей-інвалідів та їх батьків «Аюрведа» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.


Семінар «Державне управління в Польщі – завдання та обов’язки»


   7-11 травня 2018 року слухачі 2-го курсу денної форми навчання спеціалізації «Регіональне управління» : Новак Наталія та Орлова Анна, - у складі групи слухачів факультету публічного управління та адміністрування на чолі з першим заступником директора інституту Миколою Поповим та деканом факультету Ігорем Куспляком взяли участь у семінарі «Державне управління в Польщі: завдання та обов’язки», який відбувся у Національній школі публічного адміністрування ім. Леха Качинського (KSAP, м. Варшава).


15 травня 2018 року


   доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Давтян Степан Гургенович, к.держ.упр, доцент, з метою належного засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Система публічного управління на регіональному та місцевому рівнях», набуття практичних навичок щодо діяльності виконавчих органів міських рад провів виїзне практичне заняття за темами: «Досвід роботи міської (сільської) ради», «Досвід організації роботи виконавчих органів місцевих рад» на базі Одеської міської ради для слухачів групи 3 першого курсу денної форми навчання.


14-15 травня 2018 року


   Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Крупник А.С, к.політ.н., доцент, взяв участь у семінарі на тему: «Соціальне замовлення: конспект вигод і план дій для депутатів і посадовців міськради», який відбувся у Білоцерківській міській раді.


15 травня 2018 року


   В межах Фестивалю науки, ініційованого кафедрою публічного управління та регіоналістики, відбулося спільне засідання кафедри публічного управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України та кафедри управління ОНПУ ім. К.Д. Ушинського. .

14 травня 2018 року


   Відбулося урочисте відкриття Фестивалю науки, ініційоване кафедрою публічного управління та регіоналістики. Захід проводиться уп’яте та посідає гідне місце у науковому житті інституту.
   Фестиваль науки відбуватиметься протягом 14-26 травня 2018 р. та передбачає різноманітні форми проведення комунікативних заходів: науково-методологічні та науково-теоретичні семінари, семінар-тренінг, «круглий стіл», спільне засідання кафедри публічного управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України та кафедри управління освітніми закладами та державної служби ОНПУ ім. К. Д. Ушинського, брейн-ринг, інтернет-конференція для аспірантів та докторантів тощо.
   Захід відкрила Приходченко Л.Л., завідуюча кафедри публічного управління та регіоналістики, яка, привітавши присутніх, повідомила про формат Фестивалю науки, акцентувавши увагу на окремих його заходах.
   Директор інституту – Іжа М.М. – привітав учасників, гостей та ініціаторів Фестивалю науки, висловивши побажання плідної та результативної співпраці.
   Також до уваги присутніх було запропоновано наукові напрацювання професорсько-викладацького складу кафедри: монографії, посібники, навчальні підручники, статті у наукових періодичних виданнях, що порушують актуальні питання сфери публічного адміністрування.

14 травня 2018 року


   В читальній залі бібліотеки Інституту в рамках Фестивалю науки, що проводиться кафедрою публічного управління та регіоналістики, відбувся методологічний семінар для аспірантів, докторантів та магістрантів інституту, який був присвячений розгляду таких питань: правила афіліації; новий ДСТУ щодо посилань; ефективне використання Google Scholar; інформаційна грамотність як складова академічної культури: просвітницька роль бібліотеки. Перед учасниками виступили з доповідями науковці та працівники інституту.

ВІТАЄМО Лесик О.В. та Лужецьку Н.А. з успішним захистом кандидатських дисертації в спеціалізованій вченій раді К 41.863.01!

21 квітня 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 41.863.01., на якому відбулися прилюдні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Лесик Олени Василівни на тему: «Вітчизняна система державного управління: становлення та моделі розвитку» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління; Лужецької Надії Анатоліївни на тему «Механізми реалізації державної політики протидії та запобігання наркоманії» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Вітаємо Лесик О.В., Лужецьку Н.А., а також наукового керівника – Приходченко Л.Л., д.держ.упр., професора, завідувача кафедри публічного управління і регіоналістики з успішним захистом. Бажаємо у майбутньому нових наукових звершень!


20 квітня 2018 року доцент кафедри Піроженко Н.В., к.держ.упр., доцент, провела семінар-тренінг на тему: « Тайм-менеджмент управлінця». Комунікативний захід відбувся на базі Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради. Для того, щоб ефективно управляти своїм часом, необхідно визначити, на що він витрачається , на що слід витрачати час для досягнення особистих цілей, порівняти отримані результати і усвідомити потребу зміни у використанні ресурсів часу – ці та інші питання було порушено та обговорено під час роботи семінару.


ВІТАЄМО
з нагородою Саханєнка Сергєя Єгоровіча!

19 квітня 2018 року на черговому засіданні Вченої ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України професор кафедри, д.держ упр., професор Саханєнко С.Є. був нагороджений Подякою ОРІДУ НАДУ при Президентові України за багаторічну плідну працю, вагомий і особистий внесок у справу підготовки управлінських кадрів для органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, високий професіоналізм, активну наукову діяльність та у зв’язку з 50-річчям від дня народження.


17 квітня 2018 року

Протягом 17-19 квітня 2018 року викладачі кафедри: Давтян С.Г., к.держ.упр., доцент, доцент кафедри, Крупник А.С., к.політ.н., доцент, доцент кафедри, Оганісян М.С., к.філос.н., доцент, доцент кафедри, Липовська С.О., старший викладач кафедри, начальник відділу підвищення кваліфікації ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Панченко Г.О., к.держ.упр., доцент кафедри, - взяли участь у роботі тематичного короткострокового семінару «Психологічні основи ефективного управління в органах публічної влади », проведеного на базі відділу підвищення кваліфікації ОРІДУ НАДУ при Президентові України для державних службовців 1 -5 груп оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування І -ІV категорій посад, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. У процесі роботи тематичного короткострокового семінару було проведено такі комунікативні заходи: «Підвищення психологічної культури посадовців в період реформування в органах публічної влади», «Етично-психологічна компетентність керівника як принцип ефективної діяльності органу публічної влади», «Норми ділової поведінки посадовців з питань етики як принцип формування позитивного іміджу діяльності органів публічної влади», «Використання психологічних методів та комунікацій в організації конструктивного діалогу між владою та суспільством».


17 квітня 2018 року

Доцент кафедри Крупник А.С., заступник голови Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», директор громадської організації «Одеський інститут соціальних технологій» взяв участь у засідання Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства, яка відбулася у Будинку прийомів (м. Київ, вул. Грушевського, 22). Крупник А.С. виступив з доповіддю на тему: «Щодо громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на регіональному рівні». Презентація доповіді додається.


14 квітня 2018 року

Доцент кафедри, к.держ.упр., доцент, Піроженко Н.В. взяла участь у грузинсько-українському патріотичному заході «Батьківщина – мова – віра!», що відбувся в Одеському літературному музеї. Серед запрошених були співробітники органів публічної влади, іноземні дипломати, діячі культури, представники громадських організацій та культурних товариств.13-14 квітня 2018 року

Професор кафедри, д.держ.упр., професор, Саханєнко взяв участь у роботі семінару для працівників апаратів місцевих суддів Миколаївської області щодо організаційного супроводу суддів присяжних в Україні.
12 квітня 2018 року

12 квітня 2018 року, к.держ.упр., доцентом, доцентом кафедри Піроженко Н.В. було проведено відкриту лекцію для слухачів 2 курсу заочної форми навчання на тему: « Публічні закупівлі в умовах євроінтеграції та глобалізації». На лекції були присутні викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики, а також: регіональної політики та публічного адміністрування; глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою; гуманітарних та соціально-політичних наук. Після завершення лекції відбулася конструктивна дискусія науковців щодо змістовного наповнення, методів викладання, організації практичної роботи слухачів. Учасники обмінялися враженнями, коментарями та висловили подяку автору лекції – Піроженко Н.В.

11 квітня 2018 року

К.філософ.н., доцент, доцент кафедри Оганісян М. С., відповідальний за організаційно-виховну роботу зі слухачами, провів теоретико-методологічний семінар «Особистість як соціально-психологічний феномен» для слухачів 1 курсу денної форми навчання. Семінар проводиться в межах циклу просвітницьких лекцій для слухачів «Соціальна психологія в публічному управлінні».


10 квітня 2018 року

Відбулося чергове засідання кафедри, на якому було розглянуто такі питання: про результати роботи викладачів кафедри щодо реалізації заходів з набору слухачів на факультет публічного управління та адміністрування та менеджменту організацій за різними формами навчання; обговорення пропозицій щодо плану проведення Фестивалю науки у 2018 року. Також відбулося звітування аспірантів кафедри. Результатом роботи стало обговорення запропонованих звітів та їх затвердження із врахуванням наданих пропозицій.


03-04 квітня 2018 року

03-04 квітня 2018 року викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Приходченко Л.Л., професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Саханєнко С.Є., доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент,– Крупник А. С., доцент кафедри, кандидат наук з державного управління – Панченко Г.О. взяли участь у проведенні тематичного короткострокового семінару «Конкурентноспроможний лідер в управлінні реформами на сучасному етапі» з підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, ініційованого відділом підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України. У рамках тематичного короткострокового семінару було проведено заняття за актуальною тематикою, а саме: «Поняття про лідерство. Лідерство в управлінській діяльності», «Риси особистості і поведінки лідера. Функції лідера», «Лідер як організатор командної роботи», «Участь громадськості у процесі прийняття управлінських рішень», «Лідерство – запорука ефективного реформування системи публічного управління».


24 березня 2018 року

Завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Приходченко Л.Л. взяла участь у роботі Регіональної наради з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації, проведеної за ініціативи Міністерства освіти і науки України в Національному університеті «Одеська юридична академія». Нарада відбулася за участю першого заступника МОН України Володимира Ковтунця та директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Андрія Шевцова, учасники наради: проректори з наукової роботи, вчені секретарі закладів вищої освіти (наукових установ), секретарі спеціалізованих вчених рад, керівники відділів аспірантури та докторантури. У процесі наради було обговорено актуальні питання реформування процесів підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів, відповідальності спеціалізованих вчених рад за прийняття рішень про присудження наукових ступенів.Вітаємо ювіляра!

Сергію Єгоровічу! Наші щирі вітання з Днем народження! Щастя, добра, злагоди, творчих та наукових звершень!


24 березня 2018 року

24 березня 2018 року працівники кафедри публічного управління та регіоналістики взяли участь у проведенні Дня відкритих дверей. Викладачі кафедри презентували науково-методичні здобутки колективу.
22 березня 2018 року

Відбулося засідання кафедри. У процесі засідання було розглянуто та обговорено низку нагальних питань: про проведення профорієнтаційної роботи; організаційні питання щодо підготовки та проведення Дня відкритих дверей в Інституті; навчально-методичне забезпечення спеціальності «Публічне управління та адміністрування»; про підготовку до 23-ї річниці НАДУ та ОРІДУ НАДУ при Президентові України; про організацію та проведення «Фестивалю науки»; про стажування та короткострокове підвищення кваліфікації викладачів кафедри; про організацію проведення стажування слухачів 1 курсу денної форми навчання.


23 березня 2018 року

Викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Приходченко Л.Л., доктор наук з державного управління, професор – Саханєнко С.Є., кандидат наук з державного управління, доцент – Давтян С.Г., кандидат наук з державного управління – Панченко Г.О., взяли участь у проведенні 2-х тематичних короткострокових семінарів «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади» та «Децентралізація фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи органів публічної влади» з підвищення кваліфікації керівного складу органів публічної влади Херсонської області, проведеного на базі Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.


20-22 березня 2018 року

Викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри – Саханєнко С.Є., кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри – Піроженко Н.В., кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри – Крупник А. С., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри – Панченко Г.О. взяли участь у проведенні тематичного короткострокового семінару «Державно-приватне партнерство як фактор стратегічного розвитку території» з підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, проведеного на базі ОРІДУ НАДУ при Президентові України.


15 лютого 2018 року

15 лютого 2018 року відбулося засідання кафедри та попередній захист магістерських робіт слухачів денної форми навчання. Слухачі презентували результати магістерських досліджень. Викладачами були висловлені зауваження та пропозиції щодо удосконалення презентацій.


06 лютого 2018 року

06 лютого 2018 року професор кафедри публічного управління та регіоналістики Саханєнко С.Є. взяв участь у засіданні робочої групи Комітету ВР України з питань локальної демократії. Була презентована концепція низки законодавчих актів, спрямованих на запровадження інституту самооподаткування населення в системі форм прямої демократії, що можуть використовувуатися на рівні територілаьних громад.


05 лютого 2018 року

Викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: доктор наук з державного управління, професор – Саханєнко С.Є., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри – Давтян С. Г., кандидат політичних наук, доцент кафедри – Крупник А.С., взяли участь у проведенні тематичного короткострокового семінару «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади» з підвищення кваліфікації керівного складу органів публічної влади Вінницької області, проведеного на базі Вінницького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, за участю 50 осіб з числа керівників структурних підрозділів Вінницької облдержадміністрації, обласної та міської рад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, сільські голови та голови об’єднаних територіальних громад.


У Одеській національній науковій бібліотеці вийшов друком
49 випуск Серії «Вчені Одеси»

Петро Іванович Надолішній: бібліогр. покажч. літ. / Одес. нац. наук. б-ка ; укладач І.В. Бабушкіна; вступ. сл. О.П. Якубовського; ред. І.С. Шелестович; відп. за вип. Л.В. Арюпіна. – Одеса, 2017. – 88 с.

Цей випуск серії бібліографічних покажчиків «Вчені Одеси» присвячено Надолішньому П.І., доктору наук з державного управління, професору, Заслуженому працівнику освіти України. Посібник містить нарис про життя та діяльність ученого, хронологічний перелік його робіт (українською, російською та англійськими мовами), розділи, де розкривається його діяльність як редактора наукових збірників, навчальних посібників, керівника, консультанта або опонента дисертаційних робіт, наводяться також джерела (в алфавіті авторів і назв), де подається загальна оцінка діяльності Надолішнього П.І.

29 січня 2018 року

29 січня 2018 року відбувся попередній захист магістерських робіт слухачів заочної форми навчання спеціальності «Державне управління» спеціалізації «Регіонального управління». Магістрантами були презентовані результати магістерських досліджень. Після детального обговорення та надання пропозицій щодо удосконалення змісту робіт було ухвалено: зарахувати попередній захист слухачам 3-го курсу заочної форми навчання за умови урахування наданих пропозицій.23 січня 2018 року

23 січня 2018 року викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Приходченко Л.Л., доктор наук з державного управління, професор – Саханєнко С.Є., а також кандидат наук з державного управління, доцент кафедри – Піроженко Н.В., взяли участь у проведенні тематичного короткострокового семінару «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади» з підвищення кваліфікації керівного складу органів публічної влади Миколаївської області, проведеного на базі Миколаївського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. В рамках тематичного короткострокового семінару: «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади» було проведено заняття за актуальною тематикою, а саме: «Ефективність діяльності органів публічної влади: практичні кроки впровадження внутрішнього контролю», «Регламент взаємодії як управлінська технологія у системі місцевого самоврядування та регіонального управління», «Формування та затвердження проектів державно-приватного партнерства в умовах реформ децентралізації». В роботі семінару взяли участь.

18 січня 2018 року

Відбулося засідання кафедри. У процесі засідання було розглянуто та обговорено низку нагальних питань: про проведення профорієнтаційної роботи; проведення ДАК; навчально-методичне забезпечення спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Також було заслухано результати проходження педадогічної практики аспірантом кафедри Робочим В.В.


Архів новин