Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Факультет менеджменту
Асоціація випускників факультетуАСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

1. Місія, завдання, план роботи

      Місія:

      Надання всім випускникам факультету менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління унікальних можливостей для особистого і професійного зростання шляхом зв'язків з факультетом та один з одним, а також протягування випускників до розвитку факультету менеджменту.

      Головна мета Асоціації:

      Підвищення статусу диплома Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України для всіх категорій випускників та зміцнення позицій ОРІДУ НАДУ на українському та міжнародному ринку бізнес-освіти.

      Завдання Асоціації випускників:

  • побудова механізмів постійного спілкування та професійної взаємодії випускників факультету менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України різних років та програм ( бакалавриат, спеціалісти, магістратура) з факультетом менеджменту та один з одним;
  • участь в побудові та розвитку системи підвищення професіональної кваліфікації членів Асоціації на рівні міжнародних стандартів;
  • розвиток зв'язків між випускниками та слухачами (студентами);
  • організація заходів , які потрібні всім категоріям випускників;
  • сприяння престижному працевлаштуванню та кар'єрному зростанню випускників;
  • побудова та постійне оновлення інформаційного банку даних про випускників факультету менеджменту та розвиток їх кар'ер;
  • розвиток зв'язків з закордонними та вітчизняними громадськими, науково-дослідницькими і консалтинговими організаціями, співробітництво з якими сприяє реалізації мети Асоціації.

2. Списки випускників

3. Контакти graduate_oridu@i.ua