Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ


       На навчання до ОРІДУ НАДУ при Президентові України за заочною формою навчання за державним замовленням та за договором за спеціальностю "Державне управління" приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра).
       Термін навчання за заочною формою складає 30 місяців.
       На навчання за державним замовленням за заочною формою приймаються за рекомендацією органів, установ, організацій особи, що не досягли 50 років, перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як три роки на момент подання документів до приймальної комісії та зараховані до кадрового резерву для роботи на посадах першої - четвертої категорії.
       На навчання за договором приймаються громадяни України, які працюють в установах, підприємствах та організаціях незалежно від форм власності, без обмежень за віком.
       Прийом на навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерела фінансування.
       Слухачам, які виконали навчальну програму, склали державні екзамени та захистили магістерську роботу, видається документ про освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.
      

Спеціалізації спеціальності "Державне управління":

  • Регіональне управління
  • Державне регулювання економіки та підприємництва
  • Соціальна і гуманітарна політика
  • Організація правової роботи в органах публічної влади
  • Європейська інтеграція в умовах глобального врядування
  • Управління охороною здоров'я
  • Інформатизація державного управління
  • Управління в сфері культури
  • Місцеве самоврядування
  •