Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Факультет публічного управління та адміністрування

Загальна інформація

АДРЕСА, КОНТАКТИ


Адреса:

65009 м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к.200

Телефон/Fax:

(048) 7059725, тел./факс:(048)7059732
(048) 7059731

E-mail:

oridu_dekanatdu@ukr.net

Форми навчання,кафедри,спеціалізації

Адреса, контакти,працівники деканату

Форми навчання,кафедри,спеціалізації

Денна

Вечірня

Заочна

Заочно-дистанційнаКАФЕДРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ФАКУЛЬТЕТУ


Державного управління і місцевого самоврядування
Філософських та соціально-політичних наук
Регіональної політики та публічного адміністрування
Економічної та фінансової політики
Права і законотворчого процесу
Європейської інтеграції


СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"


 • Планування розвитку територій
 • Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіонів
  • - Соціальна інфраструктура регіону
  • - Комунікаційне забезпечення регіонів
 • Регіональна економіка
  • - Регіональна та міська економіка
  • - Управління місцевими фінансами та бюджетом
 • Аудит адміністративної діяльності

 • Інноваційна (конкурентна) політика та інноваційний менеджмент
 • Державне регулювання економічних процесів
  • - Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів
  • - Аналіз ефективності діяльності організацій та підприємств в державному секторі
 • Монетарна політика та державне регулювання банківської і біржової діяльності
  • - Гроші та банківська справа
  • - Сучасні ринкові системи і маркетинг
 • Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційним процесом в економіці України
  • - Управління структурними зрушеннями та економічним зростанням
  • - Державне управління інвестиційним процесом в перехідній економіці України
 • Динамічне моделювання соціально-економічних процесів

 • Соціальні системи та духовне життя суспільства
  • - Соціальні системи та соціологічні методи їх дослідження
  • - Гуманітарна і культурна політика в Україні
  • - Етносоціальні та етнополітичні процеси в сучасній Україні
 • Управління трудовими ресурсами
  • - Проблеми регулювання ринку праці
  • - Регулювання соціально-трудових відносин
 • Державна політика і управління в освіті
 • Державна політика в сфері охорони здоров'я
 • Державна молодіжна політика в Україні

 • Правове забезпечення управлінської діяльності
 • Фінансове право
 • Господарське право
  • - Державно-правове регулювання економіки
  • - Підприємницьке право
 • Публічно-приватні галузі права
  • - Трудове право
  • - Земельне право
 • Державне регулювання у сфері інтелектуальної власності

 • Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи
  • - Історія та стратегія європейської інтеграції
  • - Правові та інституційні основи ЄС
 • Європейська інтеграція та міжнародна співпраця
  • - Основи міжнародних відносин
  • - Міжнародна та транскордонна співпраця
  • - Місце України в сучасних міжнародних інтеграційних процесах
 • Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція
  • - Міжнародна економічна інтеграція
  • - Внутрішній ринок та галузеві політики Європейського Союзу
  • - Економічна складова європейської інтеграції України
 • Соціальні аспекти європейської інтеграції

 • Державна політика та стратегія охорони здоров'я
 • Теорія і практика державного управління охороною здоров'я
  • - Теорія і практика державного управління охороною здоров'я
  • - Стратегічне планування управління охороною здоров'я
 • Економіка та фінансування охорони здоров'я
  • - Економіка охорони здоров'я
  • - Фінансування охорони здоров'я
 • Державне регулювання охорони громадського здоров'я
  • - Державне управління охороною громадського здоров'я
  • - Теорія та практика сучасної епідеміології. Медична статистика
 • Управління якістю медичної допомоги

 • Державна політика та стратегія в сфері культури
 • Державне управління в сфері культури
 • Фінансово-економічні засади управління закладами культури
 • Управління проектами в сфері культури

 • Система електронного врядування
 • Інформатизація органів державного управління
 • Комп'ютерні мережі та телекомунікації
 • Електронний документообіг
 • Державні електронні послуги
Місцеве самоврядування

 • Організація надання послуг населенню
 • Виборча система на місцевому рівні
 • Управління місцевими і регіональними програмами та проектами
 • Моделювання управлінських рішень в конкретних ситуаціях